Profil 6 R30/60-90°, kolor naturalny
0.0.459.38

Profil 6 R30/60-90°, kolor naturalny

0.0.459.38

Pokaż dane CAD Przypisz do listy porównywania Porównaj produkty https://product.item24.pl/pl/directlink/pro/45938
Specjalne funkcje:
Produkty firmy item tworzone są z modułów o różnych wymiarach, które łączą się za pomocą systemu rowków. Profile 5, 6, 8, 10 i 12 wymagają łączników w odpowiednim rozmiarze. Profile X mają system rowków znany z profili 8. Odznaczają się jednak płaską powierzchnią i minimalnym promieniem łuku. Dzięki temu doskonale nadają się do tworzenia szczelnie zamkniętych konstrukcji.
Podzespoły zgodne z unijną dyrektywą RoHS (ang. Restriction of Hazardous Substances, ograniczenie stosowania niebezpiecznych substancji) nie zawierają jakichkolwiek substancji niebezpiecznych, takich jak ołów czy kadm. Dyrektywa 2002/95/WE Parlamentu Europejskiego i Rady (RoHS 1) ogranicza używanie określonych substancji w urządzeniach i podzespołach elektronicznych. Obejmuje to akumulatory itd.
Wszystkie substancje są zarejestrowane zgodnie z rozporządzeniem REACH. Rozporządzenie REACH (ang. Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals, rejestracja, ocena udzielanie zezwoleń i stosowanie ograniczeń w zakresie chemikaliów) pozwala zapewnić, że użytkownicy będą dysponowali dokładnymi informacjami na temat typu i właściwości materiałów eksploatacyjnych, środków smarnych itd., z którymi mogą mieć styczność.
Jednostka dostawy
Limit skali
Cena
1 szt. à 6000 mm
≥1
na zapytanie
przycięcie max. 6000 mm
≥1
na zapytanie

na zapytanie na zapytanie

Więcej informacji o produkcie

  • Atrybuty
  • Szczegóły
  • Akcesoria
  • Obsługa
  • Materiały do pobrania
  • Kalkulator odkształceń
  • Klasyfikacja
Profil 6 R30/60-90°, kolor naturalny
0.0.459.38

Atrybuty

materiał
Al, anodowany
właściwość
kolor naturalny
JOP
przycięcie max. 6000 mm
powierzchnia
A = 8.06 cm2
moment bezwładności powierzchni względem osi x
Ix = 22.94 cm4
moment bezwładności powierzchni względem osi y
Iy = 22.94 cm4
moment skrętności dla powierzchni
It = 12.58 cm4
moment oporu wg osi x
Wx = 7.57 cm3
moment oporu wg osi y
Wy = 7.57 cm3
waga długości specjalnych [kg/m]
m = 2.18 kg/m
Profil 6 R30/60-90°, kolor naturalny
0.0.459.38

Szczegóły

Profile 6 R znajdują zastosowanie w szczególności do budowy narożnych osłon ochronnych, ram, stołów lub innych urządzeń produkcyjnych z profili typoszeregu 6. W prosty sposób umożliwiają również konstrukcje pulpitów lub pochyłych półek.
Dzięki zamkniętym powierzchniom zewnętrznym spełniają wysokie wymagania estetyczne przy minimalnym nakładzie związanym z utrzymaniem czystości.
Profil 6 R30/60-90°, kolor naturalny
0.0.459.38

Akcesoria / Obsługa

Zaślepka 6 R30/60-90°, kolor czarny
Jednostka dostawy
1 sztuka
Nr artykułu
0.0.459.42
Obróbka –cięcie powierzchni małoformatowe
Jednostka dostawy
1 sztuka
Nr artykułu
0.0.026.30

Materiały do pobrania

Dokumentacja techniczna(1 MB)
Chemiczna odporność aluminium(376 KB)

Kalkulator odkształceń

Aby ustalić odkształcenie profilu wokół osi Y, wprowadź

Obliczenie uwzględnia odkształcenie spowodowane ciężarem własnym.

Obciążenie 1

load 1
Odkształcenie f1x: 0 mm Naprężenie zginające σ1x: 0 N/mm² Ostrzeżenie! Naprężenie zginające przekracza granicę plastyczności materiału.
Odkształcenie f1y: 0 mm Naprężenie zginające σ1y: 0 N/mm² Ostrzeżenie! Naprężenie zginające przekracza granicę plastyczności materiału.

Obciążenie 2

load 2
Odkształcenie f2x: 0 mm Naprężenie zginające σ2x: 0 N/mm² Ostrzeżenie! Naprężenie zginające przekracza granicę plastyczności materiału.
Odkształcenie f2y marginesowe: 0 mm Naprężenie zginające σ2y: 0 N/mm² Ostrzeżenie! Naprężenie zginające przekracza granicę plastyczności materiału.

Obciążenie 3

load 3
Odkształcenie f3x: 0 mm Naprężenie zginające σ3x: 0 N/mm² Ostrzeżenie! Naprężenie zginające przekracza granicę plastyczności materiału.
Odkształcenie f3y marginesowe: 0 mm Naprężenie zginające σ3y: 0 N/mm² Ostrzeżenie! Naprężenie zginające przekracza granicę plastyczności materiału.
Profil 6 R30/60-90°, kolor naturalny
0.0.459.38

Klasyfikacje

Klasyfikacje to stosowane w całej branży standardy danych produktów używane między innymi do wspomagania przetwarzania strukturalnego w systemach planowania zasobów przedsiębiorstwa (ERP) i systemach elektronicznego zaopatrzenia. Czy potrzebujesz danych klasyfikacji dla wszystkich produktów firmy item na potrzeby systemu elektronicznego zaopatrzenia? Zapraszamy do kontaktu.
eCl@ss 4.0
35020106
eCl@ss 4.1
35020106
eCl@ss 5.0
35020190
eCl@ss 5.1
35020190
eCl@ss 6.0.1
23360101
eCl@ss 7.1
23360101
eCl@ss 8.0
23360101
UNSPSC 7.0
30102306
UNSPSC 9.0
30102306
Nr taryfy celnej
76042100