Opaska antystatyczna DK10
0.0.631.69

Opaska antystatyczna DK10

0.0.631.69

Pokaż dane CAD Przypisz do listy porównywania Porównaj produkty https://product.item24.pl/pl/directlink/pro/63169
Specjalne funkcje:
Podzespoły zgodne z unijną dyrektywą RoHS (ang. Restriction of Hazardous Substances, ograniczenie stosowania niebezpiecznych substancji) nie zawierają jakichkolwiek substancji niebezpiecznych, takich jak ołów czy kadm. Dyrektywa 2002/95/WE Parlamentu Europejskiego i Rady (RoHS 1) ogranicza używanie określonych substancji w urządzeniach i podzespołach elektronicznych. Obejmuje to akumulatory itd.
Wszystkie substancje są zarejestrowane zgodnie z rozporządzeniem REACH. Rozporządzenie REACH (ang. Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals, rejestracja, ocena udzielanie zezwoleń i stosowanie ograniczeń w zakresie chemikaliów) pozwala zapewnić, że użytkownicy będą dysponowali dokładnymi informacjami na temat typu i właściwości materiałów eksploatacyjnych, środków smarnych itd., z którymi mogą mieć styczność.
Podzespoły te są chronione przed wyładowaniami elektrostatycznymi. Wyładowania elektrostatyczne mogą uszkodzić podzespoły elektryczne. Podzespoły w wykonaniu antyelektrostatycznym bezpiecznie rozpraszają różnice potencjałów.
Jednostka dostawy
Limit skali
Cena
1 sztuka
≥1
na zapytanie

na zapytanie

Więcej informacji o produkcie

  • Atrybuty
  • Szczegóły
  • Akcesoria
  • Klasyfikacja
Opaska antystatyczna DK10
0.0.631.69

Atrybuty

JOP
1 sztuka
waga [g]
m = 11 g
ESD = Tak
Opaska antystatyczna DK10
0.0.631.69

Szczegóły

włókno elastyczne, antyalergiczne, czarna
z przyłączem przez przycisk DK10
W koncepcie dotyczącym układu antystatycznego należy uwzględnić również człowieka, ponieważ przenosi ładunki elektryczne. Opaska antystatyczna stanowi skuteczną ochronę przed ładunkami elektrostatycznymi.
Nylonową opaskę antystatyczną z przyciskiem podłącza się za pomocą kabla łączeniowego do listwy lub wtyczki uziemiającej antystatycznej.
Opór: 1 MΩ
Opaska antystatyczna DK10
0.0.631.69

Akcesoria / Obsługa

Przewód przyłączeniowy antystatyczny DK10
Jednostka dostawy
1 sztuka
Nr artykułu
0.0.631.68
Przewód przyłączeniowy antystatyczny DK10 gładki
Jednostka dostawy
1 sztuka
Nr artykułu
0.0.636.28
Przewód przełączeniowy antystatyczny DK10 - oczko pierścieniowe 5 mm
Jednostka dostawy
1 sztuka
Nr artykułu
0.0.636.84
Opaska antystatyczna DK10
0.0.631.69

Klasyfikacje

Klasyfikacje to stosowane w całej branży standardy danych produktów używane między innymi do wspomagania przetwarzania strukturalnego w systemach planowania zasobów przedsiębiorstwa (ERP) i systemach elektronicznego zaopatrzenia. Czy potrzebujesz danych klasyfikacji dla wszystkich produktów firmy item na potrzeby systemu elektronicznego zaopatrzenia? Zapraszamy do kontaktu.
21100290
21100201
21100201
21100201
21100201
21100290
21100290
21100290
UNSPSC 7.0
56111905
UNSPSC 9.0
56111905
Nr taryfy celnej
59119091