Wkład gumowy D60, kolor czarny
0.0.439.33

Wkład gumowy D60, kolor czarny

0.0.439.33

Pokaż dane CAD Przypisz do listy porównywania Porównaj produkty https://product.item24.pl/pl/directlink/pro/43933
Specjalne funkcje:
Podzespoły zgodne z unijną dyrektywą RoHS (ang. Restriction of Hazardous Substances, ograniczenie stosowania niebezpiecznych substancji) nie zawierają jakichkolwiek substancji niebezpiecznych, takich jak ołów czy kadm. Dyrektywa 2002/95/WE Parlamentu Europejskiego i Rady (RoHS 1) ogranicza używanie określonych substancji w urządzeniach i podzespołach elektronicznych. Obejmuje to akumulatory itd.
Wszystkie substancje są zarejestrowane zgodnie z rozporządzeniem REACH. Rozporządzenie REACH (ang. Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals, rejestracja, ocena udzielanie zezwoleń i stosowanie ograniczeń w zakresie chemikaliów) pozwala zapewnić, że użytkownicy będą dysponowali dokładnymi informacjami na temat typu i właściwości materiałów eksploatacyjnych, środków smarnych itd., z którymi mogą mieć styczność.
Podzespoły te są chronione przed wyładowaniami elektrostatycznymi. Wyładowania elektrostatyczne mogą uszkodzić podzespoły elektryczne. Podzespoły w wykonaniu antyelektrostatycznym bezpiecznie rozpraszają różnice potencjałów.
Jednostka dostawy
Limit skali
Cena
1 sztuka
≥1
na zapytanie

na zapytanie

Więcej informacji o produkcie

  • Atrybuty
  • Szczegóły
  • Klasyfikacja
Wkład gumowy D60, kolor czarny
0.0.439.33

Atrybuty

materiał
NBR
właściwość
kolor czarny
JOP
1 sztuka
twardość
80 Sh A
waga [g]
m = 18 g
ESD = Tak
Wkład gumowy D60, kolor czarny
0.0.439.33

Szczegóły

twardość 80 Sh A, olejo- i wodoodporny
Wkłady gumowe używane są w celu zabezpieczenia przed przesunięciem konstrukcji oraz jako ochrona przed uszkodzeniem podłoża.
Istnieje możliwość późniejszego ich zamontowania przy nóżkach nastawnych D30 i D40 (nie w przypadku wykonań nierdzewnych) i D60 oraz D80.
Wkład gumowy D60, kolor czarny
0.0.439.33

Klasyfikacje

Klasyfikacje to stosowane w całej branży standardy danych produktów używane między innymi do wspomagania przetwarzania strukturalnego w systemach planowania zasobów przedsiębiorstwa (ERP) i systemach elektronicznego zaopatrzenia. Czy potrzebujesz danych klasyfikacji dla wszystkich produktów firmy item na potrzeby systemu elektronicznego zaopatrzenia? Zapraszamy do kontaktu.
eCl@ss 4.0
23180101
eCl@ss 4.1
23180101
eCl@ss 5.0
23180101
eCl@ss 5.1
23180101
eCl@ss 6.0.1
23189190
eCl@ss 7.1
23189090
eCl@ss 8.0
23189090
UNSPSC 7.0
31162307
UNSPSC 9.0
31162307
Nr taryfy celnej
40169997