Zaczep uniwersalny
0.0.418.24

Zaczep uniwersalny

0.0.418.24

Pokaż dane CAD Przypisz do listy porównywania Porównaj produkty https://product.item24.pl/pl/directlink/pro/41824
Specjalne funkcje:
Podzespoły zgodne z unijną dyrektywą RoHS (ang. Restriction of Hazardous Substances, ograniczenie stosowania niebezpiecznych substancji) nie zawierają jakichkolwiek substancji niebezpiecznych, takich jak ołów czy kadm. Dyrektywa 2002/95/WE Parlamentu Europejskiego i Rady (RoHS 1) ogranicza używanie określonych substancji w urządzeniach i podzespołach elektronicznych. Obejmuje to akumulatory itd.
Wszystkie substancje są zarejestrowane zgodnie z rozporządzeniem REACH. Rozporządzenie REACH (ang. Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals, rejestracja, ocena udzielanie zezwoleń i stosowanie ograniczeń w zakresie chemikaliów) pozwala zapewnić, że użytkownicy będą dysponowali dokładnymi informacjami na temat typu i właściwości materiałów eksploatacyjnych, środków smarnych itd., z którymi mogą mieć styczność.
Jednostka dostawy
Limit skali
Cena
1 zestaw
≥1
na zapytanie

na zapytanie

Więcej informacji o produkcie

  • Atrybuty
  • Szczegóły
  • Klasyfikacja
Zaczep uniwersalny
0.0.418.24

Atrybuty

JOP
1 zestaw
waga [g]
m = 3 g
Zaczep uniwersalny
0.0.418.24

Szczegóły

PA-GF, czarny
1 podkładka DIN 9021-5,3 , St, ocynkowana
Zaczep uniwersalny może być montowany w dowolnym położeniu kątowym. Mocowanie następuje w rowku profila z użyciem śruby z łbem stożkowy DIN 7991-M5 oraz odpowiedniego wpustu przesuwnego albo w połączeniu z nakrętką sześciokątną DIN 936-M5 przy elemencie powierzchniowym.
Zaczep uniwersalny
0.0.418.24

Klasyfikacje

Klasyfikacje to stosowane w całej branży standardy danych produktów używane między innymi do wspomagania przetwarzania strukturalnego w systemach planowania zasobów przedsiębiorstwa (ERP) i systemach elektronicznego zaopatrzenia. Czy potrzebujesz danych klasyfikacji dla wszystkich produktów firmy item na potrzeby systemu elektronicznego zaopatrzenia? Zapraszamy do kontaktu.
eCl@ss 4.0
27140799
eCl@ss 4.1
27140799
eCl@ss 5.0
27140707
eCl@ss 5.1
27140707
eCl@ss 6.0.1
27140706
eCl@ss 7.1
27140702
eCl@ss 8.0
27140702
UNSPSC 7.0
31141501
UNSPSC 9.0
31141501
Nr taryfy celnej
39269097