Profil kanałowy U 80x80 SE, kolor naturalny
0.0.487.45

Profil kanałowy U 80x80 SE, kolor naturalny

0.0.487.45

Pokaż dane CAD Przypisz do listy porównywania Porównaj produkty https://product.item24.pl/pl/directlink/pro/48745
Specjalne funkcje:
Podzespoły zgodne z unijną dyrektywą RoHS (ang. Restriction of Hazardous Substances, ograniczenie stosowania niebezpiecznych substancji) nie zawierają jakichkolwiek substancji niebezpiecznych, takich jak ołów czy kadm. Dyrektywa 2002/95/WE Parlamentu Europejskiego i Rady (RoHS 1) ogranicza używanie określonych substancji w urządzeniach i podzespołach elektronicznych. Obejmuje to akumulatory itd.
Wszystkie substancje są zarejestrowane zgodnie z rozporządzeniem REACH. Rozporządzenie REACH (ang. Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals, rejestracja, ocena udzielanie zezwoleń i stosowanie ograniczeń w zakresie chemikaliów) pozwala zapewnić, że użytkownicy będą dysponowali dokładnymi informacjami na temat typu i właściwości materiałów eksploatacyjnych, środków smarnych itd., z którymi mogą mieć styczność.
Jednostka dostawy
Limit skali
Cena
przycięcie max. 3000 mm
≥1
na zapytanie
1 szt. à 3 000 mm
≥1
na zapytanie

na zapytanie na zapytanie

Więcej informacji o produkcie

  • Atrybuty
  • Szczegóły
  • Akcesoria
  • Obsługa
  • Aplikacja
  • Klasyfikacja
Profil kanałowy U 80x80 SE, kolor naturalny
0.0.487.45

Atrybuty

materiał
Al, anodowany
właściwość
kolor naturalny
JOP
przycięcie max. 3000 mm
powierzchnia
A = 6.10 cm2
waga długości specjalnych [kg/m]
m = 1.64 kg/m
Profil kanałowy U 80x80 SE, kolor naturalny
0.0.487.45

Szczegóły

Kanały instalacyjne wersji SE posiadają kanaliki śrubowe, umożliwiające mocowanie zaślepek końcowych. Ułatwia to eksploatację kanałów.
Profil kanałowy U 80x80 SE, kolor naturalny
0.0.487.45

Akcesoria / Obsługa

Zaślepka do kanału 80x80, kolor czarny
Jednostka dostawy
1 sztuka
Nr artykułu
0.0.196.90
Zaślepka do kanału z przepustem 80x80, kolor czarny
Jednostka dostawy
1 zestaw
Nr artykułu
0.0.638.39
Profil pokrywy D80 E, kolor naturalny
Jednostka dostawy
przycięcie max. 3000 mm
Nr artykułu
7.0.002.73
Obróbka –cięcie powierzchni średnioformatowe
Jednostka dostawy
1 sztuka
Nr artykułu
0.0.026.66

Aplikacje

3-osiowe prace manipulacyjne - Artykuł EX-01078

Elementy techniki liniowej item umożliwiają konstruowanie precyzyjnych urządzeń do 3-osiowych prac manipulacyjnych. Za ruch w osi X odpowiedzialne są dwie zsynchronizowane jednostki KLE 8.

Więcej informacji
PDF CAD Lista części Rysunek

Aplikacje

Obudowa maszyny - Artykuł EX-01082

Ta obudowa maszyny ze stanowiskiem pracy jest wyposażona z przodu w materiał tłumiący hałas. U góry znajduje się krata stalowa do odpowietrzenia, gwarantująca jednocześnie maksymalne bezpieczeństwo pracy.

Więcej informacji
PDF CAD Lista części Rysunek

Aplikacje

Duże ogrodzenie ochronne - Artykuł EX-01087

Duże ogrodzenie ochronne z drzwiami przesuwnymi, uchylnymi i podnoszonymi pasuje do każdej wersji hali – niezależnie od tego, czy potrzebny jest dojazd dla pojazdów do transportu poziomego, bezpieczne podawanie w formie drzwi podnoszonych do podawania materiałów, czy też dostęp w celu wykonania prac konserwacyjnych przez zabezpieczone drzwi.

Więcej informacji
PDF CAD Lista części Rysunek
Profil kanałowy U 80x80 SE, kolor naturalny
0.0.487.45

Klasyfikacje

Klasyfikacje to stosowane w całej branży standardy danych produktów używane między innymi do wspomagania przetwarzania strukturalnego w systemach planowania zasobów przedsiębiorstwa (ERP) i systemach elektronicznego zaopatrzenia. Czy potrzebujesz danych klasyfikacji dla wszystkich produktów firmy item na potrzeby systemu elektronicznego zaopatrzenia? Zapraszamy do kontaktu.
eCl@ss 4.0
27140603
eCl@ss 4.1
27140603
eCl@ss 5.0
27140603
eCl@ss 5.1
27140603
eCl@ss 6.0.1
27400704
eCl@ss 7.1
27400704
eCl@ss 8.0
27400704
UNSPSC 7.0
30102306
UNSPSC 9.0
30102306
Nr taryfy celnej
76042990