Cięcie elementów powierzchniowych – kategoria 1
0.0.475.48

Cięcie elementów powierzchniowych – kategoria 1

0.0.475.48

Przypisz do listy porównywania Porównaj produkty https://product.item24.pl/pl/directlink/pro/47548
Specjalne funkcje:
Podzespoły zgodne z unijną dyrektywą RoHS (ang. Restriction of Hazardous Substances, ograniczenie stosowania niebezpiecznych substancji) nie zawierają jakichkolwiek substancji niebezpiecznych, takich jak ołów czy kadm. Dyrektywa 2002/95/WE Parlamentu Europejskiego i Rady (RoHS 1) ogranicza używanie określonych substancji w urządzeniach i podzespołach elektronicznych. Obejmuje to akumulatory itd.
Wszystkie substancje są zarejestrowane zgodnie z rozporządzeniem REACH. Rozporządzenie REACH (ang. Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals, rejestracja, ocena udzielanie zezwoleń i stosowanie ograniczeń w zakresie chemikaliów) pozwala zapewnić, że użytkownicy będą dysponowali dokładnymi informacjami na temat typu i właściwości materiałów eksploatacyjnych, środków smarnych itd., z którymi mogą mieć styczność.

Więcej informacji o produkcie

  • Atrybuty
  • Szczegóły
  • Klasyfikacja
Cięcie elementów powierzchniowych – kategoria 1
0.0.475.48

Atrybuty

JOP
1 sztuka
Długość przycięcia
tak
Wymiary przycięcia
tak
Cięcie elementów powierzchniowych – kategoria 1
0.0.475.48

Szczegóły

Cięcie elementów powierzchniowych – kategoria 1
0.0.475.48

Klasyfikacje

Klasyfikacje to stosowane w całej branży standardy danych produktów używane między innymi do wspomagania przetwarzania strukturalnego w systemach planowania zasobów przedsiębiorstwa (ERP) i systemach elektronicznego zaopatrzenia. Czy potrzebujesz danych klasyfikacji dla wszystkich produktów firmy item na potrzeby systemu elektronicznego zaopatrzenia? Zapraszamy do kontaktu.
eCl@ss 4.0
25090701
eCl@ss 4.1
25090701
eCl@ss 5.0
25090703
eCl@ss 5.1
25090703
eCl@ss 6.0.1
25090703
eCl@ss 7.1
25090703
eCl@ss 8.0
25090703
UNSPSC 7.0
73181007
UNSPSC 9.0
73181007
Nr taryfy celnej
76061220