Zestaw prowadnic z tulejami liniowymi kulkowymi

Nagroda „iF product design award”

Mi?dzynarodowa nagroda „iF product design award” potwierdza wybitn? jako?? wzornictwa nagrodzonego produktu. Optymalizacja produktu oraz odwaga ró?nicowania dzi?ki wzornictwu to – wed?ug odpowiedzialnego za przyznawanie nagrody jury – dwa aspekty, które b?d? mia?y du?e znaczenie tak?e w niedalekiej przysz?o?ci.

Łatwy dobór indywidualnego wózka

  • kompletny system o długości do 2000 mm
  • łatwe tworzenie kombinacji podwyższających nośność
  • dostępne dwie wersje: wózki jednoczęściowe lub równoległe
Porównaj produkty

Zestaw prowadnic z tulejami liniowymi kulkowymi 8 80x40 D14

Zestaw prowadnic z tulejami liniowymi kulkowymi 8 80x80 D25

Zestaw prowadnic z tulejami liniowymi kulkowymi 8 160x40 D14

Zestaw prowadnic z tulejami liniowymi kulkowymi 8 160x80 D25