Zawiasy Al

Zawiasy Al lekkie

Obciążalność, różnorodność i ładny kształt

  • z aluminium, również do drzwi o większym ciężarze
  • możliwość montażu z bardzo małą szczeliną
  • dostępne są warianty do kąta otwarcia 270°

Profile skrzydełkowe zawiasów

  • pojedyncze skrzydełka zawiasów w wielu wersjach
  • możliwość tworzenia przelotowych zawiasów taśmowych
  • trzpienie pasujące do indywidualnych zawiasów

Modułowy system
zawiasów 8

  • do drzwi i klap narażonych na silne obciążenia
  • dopasowane i indywidualnie kombinowane skrzydła zawiasu
  • trzpienie odpowiednie do kombinacji zawiasu
Porównaj produkty

Zawias 6 Al PP0 lekki

Jednostka dostawy
1 zestaw

Zawias 6 Al FP0 lekki

Jednostka dostawy
1 zestaw

Zawias 6 Al PP4 lekki

Jednostka dostawy
1 zestaw

Zawias 6 Al FP4 lekki

Jednostka dostawy
1 zestaw

Zawias 6 Al FP0-270° lekki

Jednostka dostawy
1 zestaw

Zawias 8 Al PP0 lekki

Jednostka dostawy
1 zestaw

Zawias 8 Al FP0 lekki

Jednostka dostawy
1 zestaw

Zawias 8 Al PP4 lekki

Jednostka dostawy
1 zestaw

Zawias 8 Al FP4 lekki

Jednostka dostawy
1 zestaw

Zawias 8 Al FP0-270° lekki

Jednostka dostawy
1 zestaw

Lekkie zawiasy 10 Al PP4

Jednostka dostawy
1 zestaw

Lekki zawias 10 Al FP4

Jednostka dostawy
1 zestaw

Zawias 6/8 Al PP0 lekki

Jednostka dostawy
1 zestaw

Zawias 6/8 Al PP4 lekki

Jednostka dostawy
1 zestaw

Profil skrzydełkowy zawiasu 6 e lekki, kolor naturalny

Profil skrzydełkowy zawiasu 6 e 60 lekki, kolor naturalny

Profil skrzydełkowy zawiasu V 6 e lekki, kolor naturalny

Profil skrzydełkowy zawiasu V 6 z lekki, kolor naturalny

Profil skrzydełkowy zawiasu 8 e lekki, kolor naturalny

Profil skrzydełkowy zawiasu 8 e 80 lekki, kolor naturalny

Profil skrzydełkowy zawiasu V 8 e lekki, kolor naturalny

Profil skrzydełkowy zawiasu V 8 z lekki, kolor naturalny

Profil skrzydełkowy zawiasu V 10 z lekki, kolor naturalny

Zawias Al lekki, zestaw trzpienia zawiasu D6

Skrzydło zawiasu 8 40x40

Jednostka dostawy
1 zestaw

Skrzydło zawiasu 8 80x40

Jednostka dostawy
1 zestaw

Skrzydło zawiasu 8 80x80

Jednostka dostawy
1 zestaw

Trzpień zawiasu D8x51

Jednostka dostawy
1 zestaw

Trzpień zawiasu D8x76

Jednostka dostawy
1 zestaw

Trzpień zawiasu D8x116

Jednostka dostawy
1 zestaw

Zawias 8 Al profilu zaciskowego 8 32x18

Zawias do drzwi składanych 8 Al do profilu zaciskowego 8 32x18

Profil skrzydełkowy zawiasu V 8 z 18 lekki, kolor naturalny

Zawias 8 N/NO Al PP4 lekki

Jednostka dostawy
1 zestaw