Zaślepki XMS

Nagroda „German Design Award”

Ten produkt otrzyma? nagrod? w dziedzinie wzornictwa„German Design Award”.
To wyró?nienie cieszy si? du?ym uznaniem ze wzgl?du na renom?, jak? ma przyznaj?ca je instytucja – Rat für Formgebung (Rada Wzornictwa).  Celem przyznawania nagrody „German Design Award” jest odkrycie niepowtarzalnych trendów w projektowaniu oraz wyró?nienie najbardziej warto?ciowych dzie? designu.

Zaokrąglone zaślepki dla zaślepienia powierzchni czołowej różnych geometrii profili; nie jest wymagane gradowanie powierzchni przycinanej.
Zaślepki z tworzywa sztucznego mocuje się w otworach poprzez wcisk lub wbicie.
Zaślepki Zn i St łączone są śrubami w otworach rdzeniowych profili. W razie potrzeby jest to również możliwe w przypadku zaślepek z tworzywa sztucznego.
Porównaj produkty

Zaślepka X 8 40x40, kolor szary, zbliż. do RAL 7042

Zaślepka X 8 80x40, kolor szary, zbliż. do RAL 7042

Zaślepka X 8 80x80, kolor szary, zbliż. do RAL 7042

Zaślepka X 8 40x16, kolor szary, zbliż. do RAL 7042

Zaślepka X 8 80x16, kolor szary, zbliż. do RAL 7042

Zaślepka X 8 80x80 Al

Jednostka dostawy
1 zestaw

Zaślepka X 8 120x120-45° Al

Zaślepka X 8 40-45° Al

Jednostka dostawy
1 zestaw

Zaślepka X 8 80-45° Al

Jednostka dostawy
1 zestaw

Zaślepka X 8 R40-90°, kolor szary, zbliż. do RAL 7042

Zaślepka X 8 40 R80-90° Al

Zaślepka X 8 80x80-R40 Al

Jednostka dostawy
1 zestaw

Zaślepka X 8 40 80x80-R40 Al

Zaślepka X 8 80x80-45° Al

Jednostka dostawy
1 zestaw

Zaślepka X 8 40 80x80-45° Al