Typoszereg XMS

Nagroda „German Design Award”

Ten produkt otrzyma? nagrod? w dziedzinie wzornictwa„German Design Award”.
To wyró?nienie cieszy si? du?ym uznaniem ze wzgl?du na renom?, jak? ma przyznaj?ca je instytucja – Rat für Formgebung (Rada Wzornictwa).  Celem przyznawania nagrody „German Design Award” jest odkrycie niepowtarzalnych trendów w projektowaniu oraz wyró?nienie najbardziej warto?ciowych dzie? designu.

Nagroda „iF product design award”

Mi?dzynarodowa nagroda „iF product design award” potwierdza wybitn? jako?? wzornictwa nagrodzonego produktu. Optymalizacja produktu oraz odwaga ró?nicowania dzi?ki wzornictwu to – wed?ug odpowiedzialnego za przyznawanie nagrody jury – dwa aspekty, które b?d? mia?y du?e znaczenie tak?e w niedalekiej przysz?o?ci.

Z zewnątrz proste, w środku bogate: System XMS oferuje wszystko, czego wymaga modułowa budowa seryjna. O wyjątkowości systemu XMS, który jest kompatybilny z systemem modułowym MB item, świadczą trzy cechy.
1.  Przy użyciu systemu XMS można stworzyć konstrukcje nośne z wydzielonymi obszarami funkcyjnymi. Tworzenie modułowych, łatwych do serwisowania konstrukcji jest wyjątkowo proste.
2. Kable układane są w bezpieczny sposób w kanałach kablowych wbudowanych w profile. Do wszystkich elementów jest łatwy dostęp, mimo że są zabezpieczone i schowane pod niewidoczną osłoną.
3. Profile XMS nadają się do stosowania w środowisku przemysłowym o podwyższonych wymaganiach higienicznych, ponieważ posiadają idealnie dopasowane powierzchnie zewnętrzne i dopasowane drzwi.
Tak wygląda idea integralności item: Najważniejsze są procesy, a potrzebna infrastruktura jest tylko tłem. Rama maszyny i jej poziomy funkcyjne służą do wyeksponowania Twojego know-how.
Państwa pomysły są tego warte!

Wybierz asortyment produktów

Profile XMS

Czytaj dalej

Zaślepki XMS

Czytaj dalej

Technika połączeń XMS

Czytaj dalej

Mocowanie elementów powierzchniowych XMS

Czytaj dalej

Elementów jezdno-wsporczych XMS

Czytaj dalej

Profile kanałowe K

Czytaj dalej

Osprzęt XMS

Czytaj dalej