Typoszereg XMS

Nagroda „German Design Award”

Ten produkt otrzyma? nagrod? w dziedzinie wzornictwa„German Design Award”.
To wyró?nienie cieszy si? du?ym uznaniem ze wzgl?du na renom?, jak? ma przyznaj?ca je instytucja – Rat für Formgebung (Rada Wzornictwa).  Celem przyznawania nagrody „German Design Award” jest odkrycie niepowtarzalnych trendów w projektowaniu oraz wyró?nienie najbardziej warto?ciowych dzie? designu.

Nagroda „iF product design award”

Mi?dzynarodowa nagroda „iF product design award” potwierdza wybitn? jako?? wzornictwa nagrodzonego produktu. Optymalizacja produktu oraz odwaga ró?nicowania dzi?ki wzornictwu to – wed?ug odpowiedzialnego za przyznawanie nagrody jury – dwa aspekty, które b?d? mia?y du?e znaczenie tak?e w niedalekiej przysz?o?ci.

Na zewnątrz proste linie, wewnątrz przydatne detale: Seria XMS oferuje wszystko, czego wymagają modułowe konstrukcje seryjne. System XMS wyróżnia się trzema cechami, które są kompatybilne z produktami systemu modułowego MB.
1. Za pomocą XMS tworzone są nośne konstrukcje z podziałem na sekcje funkcyjne. Umożliwiają one wyjątkowo prostą budowę modułowych konstrukcji łatwych do obsługi.
2. Przewody położone są bezpiecznie w kanałach kablowych znajdujących się w profilach. Łatwy dostęp do wszystkich elementów mimo niewidocznych i bezpiecznych zaślepień.
3. Czystość profili XMS zapewniają zamknięte powierzchnie zewnętrzne oraz uszczelki gwarantujące pełne domknięcie drzwi.
Oto zintegrowana zasada firmy item: proces jest najważniejszy, a nie niezbędne instalacje. Rama maszyny podzielona na poziomy funkcyjne pozwala na efektowną prezentację know-how.
Państwa pomysły są tego warte.

Wybierz asortyment produktów

Profile XMS

Czytaj dalej

Zaślepki XMS

Czytaj dalej

Technika połączeń XMS

Czytaj dalej

Mocowanie elementów powierzchniowych XMS

Czytaj dalej

Elementów jezdno-wsporczych XMS

Czytaj dalej

Profile kanałowe K

Czytaj dalej

Osprzęt XMS

Czytaj dalej