Technika połączeń

Nagroda „iF product design award”

Mi?dzynarodowa nagroda „iF product design award” potwierdza wybitn? jako?? wzornictwa nagrodzonego produktu. Optymalizacja produktu oraz odwaga ró?nicowania dzi?ki wzornictwu to – wed?ug odpowiedzialnego za przyznawanie nagrody jury – dwa aspekty, które b?d? mia?y du?e znaczenie tak?e w niedalekiej przysz?o?ci.

Nagroda „German Design Award”

Ten produkt otrzyma? nagrod? w dziedzinie wzornictwa„German Design Award”.
To wyró?nienie cieszy si? du?ym uznaniem ze wzgl?du na renom?, jak? ma przyznaj?ca je instytucja – Rat für Formgebung (Rada Wzornictwa).  Celem przyznawania nagrody „German Design Award” jest odkrycie niepowtarzalnych trendów w projektowaniu oraz wyró?nienie najbardziej warto?ciowych dzie? designu.

Zaawansowana technika połączeń
Szczególna idea techniki połączeń D30: umożliwia wzajemne połączenie gładkich rur, profili rurowych i profili za pomocą rowków standardowych – przy użyciu tych samych elementów połączeniowych!
Wysoka obciążalność zapewnia stabilność konstrukcji, a technika mocowań zaciskowych firmy item gwarantuje ochronę przed skręcaniem gładkich rur.
W przypadku wysokich obciążeń item oferuje opcjonalne uzupełnienie systemu – dodatkowe zastrzały.
Elementy łączeniowe D30 w szczególnym stopniu wyrównują tolerancje wymiarów – przycięcie rur i profili nie wymaga niezwykłej precyzji! Mogą być one przycinane nawet o 5 mm krócej, a mimo to nie dochodzi do zmniejszenia siły trzymania połączenia.
Zasadniczo obowiązuje zasada: nie ma konieczności dalszej obróbki profili lub rur D30, by zastosować elementy połączeniowe!
Ochrona ESD
Technika połączeń typoszeregu D30 automatycznie zapewnia wzajemny zestyk elementów konstrukcyjnych. Dzięki temu w bezpieczny sposób odprowadzane są szkodliwe elektrostatyczne ładunki.
Porównaj produkty

Łącznik D30

Jednostka dostawy
1 sztuka

Łącznik D30-45°

Jednostka dostawy
1 sztuka

Łącznik D30 T1

Jednostka dostawy
1 sztuka

Łącznik D30-45° wewnętrzny

Łącznik D30, wewnętrzny

Jednostka dostawy
1 zestaw

Łącznik D30 wew. połączenie M6-12

Łącznik D30 z dźwignią zaciskową

Zaślepka R28 Łącznika D30 D30, kolor szary, zbliż. do RAL 7042

Zaślepka R28 Łącznika D30 ESD, kolor czarny, zbliż. do RAL 9005

Zaślepka ochronna D30-9, kolor szary, zbliż. do RAL 7042

Zaślepka ochronna D30-9 ESD, kolor czarny, zbliż. do RAL 9005

Zaślepka ochronna D30-9 R28-90°, kolor szary, zbliż. do RAL 7042

Zaślepka ochronna D30-9 R28-90° ESD, kolor czarny, zbliż. do RAL 9005

Zaślepka D30 R15, kolor szary, zbliż. do RAL 7042

Zaślepka D30 R, kolor szary, zbliż. do RAL 7042

Adapter rurowy D30

Jednostka dostawy
1 zestaw

Zaślepka adaptera D30, kolor szary, zbliż. do RAL 7042

Łącznik równoległy D30

Jednostka dostawy
1 sztuka

Łącznik równoległy D30-60

Łącznik równoległy D30-60 z dźwignią zaciskową

Opaska zaciskowa D30 z dźwignią zaciskową

Zaślepka D30 F, kolor szary, zbliż. do RAL 7042

Łącznik krzyżowy D30

Jednostka dostawy
1 sztuka

Łącznik krzyżowy D30-60

Jednostka dostawy
1 sztuka

Łącznik krzyżowy D30-70 obrotowy

Łącznik czołowy D30-30°

Jednostka dostawy
1 sztuka

Łącznik czołowy D30-60°

Jednostka dostawy
1 sztuka

Łącznik czołowy D30-90°

Jednostka dostawy
1 sztuka

Łącznik kątowy D30

Jednostka dostawy
1 zestaw

Łącznik kulkowy 8 D30

Jednostka dostawy
1 zestaw

Łącznik kulkowy D30

Jednostka dostawy
1 sztuka

Łącznik kulkowy czołowy D30

Łącznik kulkowy krzyżowy D30

Zastrzał D30-90°

Jednostka dostawy
1 sztuka

Łącznik rurowy 8 D30-90°

Jednostka dostawy
1 zestaw

Kołnierz 8 D30 90x40-80 180°

Kołnierz 8 D30 90x90-80 90°

Adapter 8 D30

Jednostka dostawy
1 sztuka

Zestaw mocujący 8 D30

Jednostka dostawy
1 zestaw

Adapter 8 80 D30

Jednostka dostawy
1 sztuka

Zestaw mocujący 8 80 D30

Jednostka dostawy
1 zestaw

Łącznik 6 30x30/D30, kolor naturalny

Adapter 6 D30/R15-2

Jednostka dostawy
1 sztuka

Adapter D30/D28-25, kolor szary, zbliż. do RAL 7042

Adapter D30/D28-37, kolor szary, zbliż. do RAL 7042

Adapter D30/D28,6-37, kolor szary, zbliż. do RAL 7042

Adapter D30/D28,6-25, kolor szary, zbliż. do RAL 7042

Uchwyt do rur 6 D30

Jednostka dostawy
1 zestaw

Uchwyt do rur 8 D30

Jednostka dostawy
1 zestaw

Łącznik czołowy D30-90° R25

Łącznik czołowy D30-45°

Jednostka dostawy
1 sztuka

Łącznik czołowy D30-180°

Łącznik czołowy D30-90° R25 wewnętrzny

Zacisk równoległy D30-80

Jednostka dostawy
1 zestaw