System modułowy Lean Production

Nagroda „iF product design award”

Mi?dzynarodowa nagroda „iF product design award” potwierdza wybitn? jako?? wzornictwa nagrodzonego produktu. Optymalizacja produktu oraz odwaga ró?nicowania dzi?ki wzornictwu to – wed?ug odpowiedzialnego za przyznawanie nagrody jury – dwa aspekty, które b?d? mia?y du?e znaczenie tak?e w niedalekiej przysz?o?ci.

Nagroda „German Design Award”

Ten produkt otrzyma? nagrod? w dziedzinie wzornictwa„German Design Award”.
To wyró?nienie cieszy si? du?ym uznaniem ze wzgl?du na renom?, jak? ma przyznaj?ca je instytucja – Rat für Formgebung (Rada Wzornictwa).  Celem przyznawania nagrody „German Design Award” jest odkrycie niepowtarzalnych trendów w projektowaniu oraz wyró?nienie najbardziej warto?ciowych dzie? designu.

Najwyższa efektywność w ciągłym doskonaleniu precesów produkcyjnych.Prostota użytkowanie jest jedną z zalet, która wyróżnia typoszereg D30. Łączniki nie wymagają obróbki a  łatwe łaczenie i zasada unikania błędów w konstrukcji to kolejne powody dla których warto zastosować to rozwiązanie.
Najwyższa elastyczność dla Państwa pomysłów. Możiwość połączenia systemu rurek wraz z systemem modułowym profili item prowadzi do niezliczonych kombinacji.
Dzięki profilowanemu systemowi rurek są one wyraźnie lżejsza niż  konstrukcje  stalowe  ale mimo to bardzo stabilne. Istnieje możliwość wykonania połączeń w każdym miejscu i pod żądanym kątem. Rowki profilowe 6 i 8 item umożliwiają ponadto zastosowanie szerokiego asortymentu wyposażenia z systemu modułowego MB.

Wybierz asortyment produktów

Profile i akcesoria

Czytaj dalej

Technika połączeń

Czytaj dalej

Elementy mocujące

Czytaj dalej

Profil przeciwuderzeniowy i ochronny

Czytaj dalej

Przepływ materialu

Czytaj dalej

Low Cost Automation – automatyzacja mechaniczna

Czytaj dalej

Kształtowanie stanowiska pracy

Czytaj dalej

Narzędzia

Czytaj dalej

Materiały do pobrania

Dokumentacja techniczna (656 KB)
Dokumentacja techniczna (376 KB)