System modułowy Lean Production

Nagroda „iF product design award”

Mi?dzynarodowa nagroda „iF product design award” potwierdza wybitn? jako?? wzornictwa nagrodzonego produktu. Optymalizacja produktu oraz odwaga ró?nicowania dzi?ki wzornictwu to – wed?ug odpowiedzialnego za przyznawanie nagrody jury – dwa aspekty, które b?d? mia?y du?e znaczenie tak?e w niedalekiej przysz?o?ci.

Nagroda „German Design Award”

Ten produkt otrzyma? nagrod? w dziedzinie wzornictwa„German Design Award”.
To wyró?nienie cieszy si? du?ym uznaniem ze wzgl?du na renom?, jak? ma przyznaj?ca je instytucja – Rat für Formgebung (Rada Wzornictwa).  Celem przyznawania nagrody „German Design Award” jest odkrycie niepowtarzalnych trendów w projektowaniu oraz wyró?nienie najbardziej warto?ciowych dzie? designu.

Najwyższa efektywność w ciągłym doskonaleniu procesów produkcyjnych: modułowy system Lean Production charakteryzuje się niezwykłą elastycznością. System profili rurowych D30 umożłiwia budowę regałów i konstrukcji o dużej wytrzymałości bezpośrednio na miejscu, w możliwie najkrótszym czasie. Wszystkie łączniki są stabilne natychmiast po dokręceniu, nie wymagają obróbek oraz można je łatwo zmienić. Montaż systemu Lean może zostać wykonany przez jedną osobę.
Maksymalna elastyczność w realizacji Twoich pomysłów: Możliwość połączenia systemu rurek wraz z systemem modułowym MB daje w efekcie szeroką gamę możliwych kombinacji.
Najwyższa wydajność! Automatyka mechaniczna bez napędu elektrycznego odciąża pracowników i czyni procesy bardziej efektywnymi. W celu zaoszczędzenia miejsca można zintegrować ruchome elementy. Ponieważ ochrona ESD jest standardem w systemie rurek D30, komponenty i ludzie są chronieni przed wyładowaniami elektrostatycznymi.
Najwyższa wydajność komponentów: Znacznie lżejsze od konstrukcji stalowych, a jednocześnie stabilne - dzięki zaletom serii profil rurowych D30. Możliwość połączeń jest nieograniczona: w idealnym położeniu lub pod odpowiednim kątem.

Wybierz asortyment produktów

Profile i akcesoria

Czytaj dalej

Technika połączeń

Czytaj dalej

Elementy mocujące

Czytaj dalej

Profil przeciwuderzeniowy i ochronny

Czytaj dalej

Przepływ materialu

Czytaj dalej

Low Cost Automation – automatyzacja mechaniczna

Czytaj dalej

Kształtowanie stanowiska pracy

Czytaj dalej

Narzędzia

Czytaj dalej

Materiały do pobrania

Dokumentacja techniczna (656 KB)
Dokumentacja techniczna (376 KB)