Stoły robocze

Zdrowe plecy to podstawa: firma item otrzymuje znak jako?ci AGR jako pierwszy i jedyny dostawca przemys?owych stanowisk pracy! Nasz system stanowisk pracy posiada tym samym certyfikat zgodno?ci z najsurowszymi wymaganiami komisji „Aktion Gesunder Rücken e.V” (Akcja Zdrowe Plecy). Jest to nie tylko dodatkowa zaleta dla u?ytkownika, lecz tak?e wyraz d?ugoterminowej dba?o?ci o zdrowie pracowników, którzy s? najwi?kszym dobrem ka?dego przedsi?biorstwa.

Nagroda „German Design Award”

Ten produkt otrzyma? nagrod? w dziedzinie wzornictwa„German Design Award”.
To wyró?nienie cieszy si? du?ym uznaniem ze wzgl?du na renom?, jak? ma przyznaj?ca je instytucja – Rat für Formgebung (Rada Wzornictwa).  Celem przyznawania nagrody „German Design Award” jest odkrycie niepowtarzalnych trendów w projektowaniu oraz wyró?nienie najbardziej warto?ciowych dzie? designu.

Twoje indywidualne stanowisko pracy – skonfigurowane szybko, elastycznie, ekonomicznie i ergonomicznie z produktów z naszego szerokiego programu standard. Zintegrowane w linie montażowe, jako moduł wysp montażowych lub samodzielne stanowisko pracy – z naszym nowym programem stanowisk pracy item zawsze znajdziesz dopasowane rozwiązanie! Wszystkie stoły mają regulowaną wysokość – na życzenie również elektrycznie.
Tylko w konfiguracji podstawowej (rama i blat) dostępnych jest 80 wariantów stołów! Można je łączyć z nadstawkami, wysięgnikami i wieloma wariantami innowacyjnego osprzętu.
Porównaj produkty

Rama stołu F 1200

Jednostka dostawy
1 zestaw

Rama stołu F 1500

Jednostka dostawy
1 zestaw

Rama stołu F 1800

Jednostka dostawy
1 zestaw

Nadstawka F 1200

Jednostka dostawy
1 zestaw

Nadstawka F 1500

Jednostka dostawy
1 zestaw

Nadstawka F 1800

Jednostka dostawy
1 zestaw

Korona F 1200

Jednostka dostawy
1 zestaw

Korona F 1500

Jednostka dostawy
1 zestaw

Korona F 1800

Jednostka dostawy
1 zestaw

Rama stołu 2 F 1200

Jednostka dostawy
1 zestaw

Rama stołu 2F 1500

Jednostka dostawy
1 zestaw

Rama stołu 2F 1800

Jednostka dostawy
1 zestaw

 Rama stołu F 2 F 1200

Jednostka dostawy
1 zestaw

Rama stołu F 2 F 1500

Jednostka dostawy
1 zestaw

Rama stołu F 2 F 1800

Jednostka dostawy
1 zestaw

Nadstawka F 2 F 1200 

Jednostka dostawy
1 zestaw

Nadstawka F 2 F 1500

Jednostka dostawy
1 zestaw

Nadstawka F 2 F 1800

Jednostka dostawy
1 zestaw

Nadstawka F 2 F 1200 Zestaw profili 

Nadstawka F 2 F 1500 Zestaw profili  

Nadstawka F 2 F 1800 Zestaw profili  

Rama stołu E 1200

Jednostka dostawy
1 zestaw

Rama stołu E 1200 120V

Jednostka dostawy
1 zestaw

Rama stołu E 1500

Jednostka dostawy
1 zestaw

Rama stołu E 1500 120V

Jednostka dostawy
1 zestaw

Rama stołu E 1800

Jednostka dostawy
1 zestaw

Rama stołu E 1800 120V

Jednostka dostawy
1 zestaw

Nadstawka E 1200

Jednostka dostawy
1 zestaw

Nadstawka E 1500

Jednostka dostawy
1 zestaw

Nadstawka E 1800

Jednostka dostawy
1 zestaw

Korona E 1200

Jednostka dostawy
1 zestaw

Korona E 1500

Jednostka dostawy
1 zestaw

Korona E 1800

Jednostka dostawy
1 zestaw

Rama stołu 4 E 1200

Jednostka dostawy
1 zestaw

Rama stołu 4 E 1200 120V

Jednostka dostawy
1 zestaw

Rama stołu 4 E 1500

Jednostka dostawy
1 zestaw

Rama stołu 4 E 1500 120V

Jednostka dostawy
1 zestaw

Rama stołu 4 E 1800

Jednostka dostawy
1 zestaw

Rama stołu 4 E 1800 120V

Jednostka dostawy
1 zestaw

Stół 4 E 1200 FIFO

Jednostka dostawy
1 zestaw

Stół 4 E 1500 FIFO

Jednostka dostawy
1 zestaw

Stół 4 E 1800 FIFO

Jednostka dostawy
1 zestaw

Nadstawka K56 1200

Jednostka dostawy
1 zestaw

Nadstawka K56 1500

Jednostka dostawy
1 zestaw

Nadstawka K56 1800

Jednostka dostawy
1 zestaw

Wysięgnik do wózków krzyżowych 1200

Wysięgnik do wózków krzyżowych 1500

Wysięgnik do wózków krzyżowych 1800

Wózek krzyżowy

Jednostka dostawy
1 zestaw

Profil wspornikowy E 1200 F

Jednostka dostawy
1 zestaw

Profil wspornikowy E 1200 W

Jednostka dostawy
1 zestaw

Profil wspornikowy E 1500 F

Jednostka dostawy
1 zestaw

Profil wspornikowy E 1500 W

Jednostka dostawy
1 zestaw

Profil wspornikowy E 1800 F

Jednostka dostawy
1 zestaw

Profil wspornikowy E 1800 W

Jednostka dostawy
1 zestaw

Profil wspornikowy F 1200 F

Jednostka dostawy
1 zestaw

Profil wspornikowy F 1200 W

Jednostka dostawy
1 zestaw

Profil wspornikowy F 1500 F

Jednostka dostawy
1 zestaw

Profil wspornikowy F 1500 W

Jednostka dostawy
1 zestaw

Profil wspornikowy F 1800 F

Jednostka dostawy
1 zestaw

Profil wspornikowy F 1800 W

Jednostka dostawy
1 zestaw

Blat stołu 25-1200x600 powlekany tworzywem sztucznym, kolor szary zbliż. do RAL 7035

Blat stołu 25-1200x750 powlekany tworzywem sztucznym, kolor szary zbliż. do RAL 7035

Blat stołu 25-1500x600 powlekany tworzywem sztucznym, kolor szary zbliż. do RAL 7035

Blat stołu 25-1500x750 powlekany tworzywem sztucznym, kolor szary zbliż. do RAL 7035

Blat stołu 25-1800x600 powlekany tworzywem sztucznym, kolor szary zbliż. do RAL 7035

Blat stołu 25-1800x750 powlekany tworzywem sztucznym, kolor szary zbliż. do RAL 7035

Blat stołu 30-1200x600 HPL, kolor szary zbliż. do RAL 7035

Blat stołu 30-1200x750 HPL, kolor szary zbliż. do RAL 7035

Blat stołu 30-1500x600 HPL, kolor szary zbliż. do RAL 7035

Blat stołu 30-1500x750 HPL, kolor szary zbliż. do RAL 7035

Blat stołu 30-1800x750 HPL, kolor szary zbliż. do RAL 7035

Blat stołu 30-1800x600 HPL, kolor szary zbliż. do RAL 7035

Blat stołu 30-1200x600 ESD HPL, kolor szary zbliż. do RAL 7035

Blat stołu 30-1200x750 ESD HPL, kolor szary zbliż. do RAL 7035

Blat stołu 30-1500x600 ESD HPL, kolor szary zbliż. do RAL 7035

Blat stołu 30-1500x750 ESD HPL, kolor szary zbliż. do RAL 7035

Blat stołu 30-1800x600 ESD HPL, kolor szary zbliż. do RAL 7035

Blat stołu 30-1800x750 ESD HPL, kolor szary zbliż. do RAL 7035

Blat stołu 25, powlekany tworzywem sztucznym, kolor szary zbliż. do RAL 7035

Blat stołu 30 HPL, kolor szary zbliż. do RAL 7035

Jednostka dostawy
przycięcie max. 2720x2020 mm

Blat stołu 30 ESD HPL, kolor szary zbliż. do RAL 7035

Jednostka dostawy
przycięcie max. 2770x2040 mm

Blat stołu 40-1200x600 płyta bukowa Multiplex, lakierowany

Blat stołu 40-1200x750 płyta bukowa Multiplex, lakierowany

Blat stołu 40-1500x600 płyta bukowa Multiplex, lakierowany

Blat stołu 40-1500x750 płyta bukowa Multiplex, lakierowany

Blat stołu 40-1800x600 płyta bukowa Multiplex, lakierowany

Blat stołu 40-1800x750 płyta bukowa Multiplex, lakierowany

Nadstawka F otwarta, o połowie wysokości

Nadstawka F 2 F otwarta, o połowie wysokości

Nadstawka E otwarta, o połowie wysokości

Nadstawka K56 otwarta, o połowie wysokości

Nadstawka stołu F 1200 otwarta

Nadstawka stołu F 1500 otwarta

Nadstawka stołu F 1800 otwarta

Nadstawka stołu, zestaw poprzeczek H - 1200 F

Nadstawka stołu, zestaw poprzeczek H - 1500 F

Nadstawka stołu, zestaw poprzeczek H - 1800 F

Nadstawka stołu , poprzeczka 1200 F

Nadstawka stołu , poprzeczka 1500 F

Nadstawka stołu , poprzeczka 1800 F

Nadstawka stołu F 2 F 1200 otwarta

Nadstawka stołu F 2 F 1500 otwarta

Nadstawka stołu F 2 F 1800 otwarta

Nadstawka stołu E 1200 otwarta

Nadstawka stołu E 1500 otwarta

Nadstawka stołu E 1800 otwarta

Nadstawka stołu K56 1200 otwarta

Nadstawka stołu K56 1500 otwarta

Nadstawka stołu K56 1800 otwarta

Nadstawka stołu, zestaw poprzeczek H - 1200

Nadstawka stołu, zestaw poprzeczek H - 1500

Nadstawka stołu, zestaw poprzeczek H - 1800

Nadstawka stołu , poprzeczka 1200

Nadstawka stołu , poprzeczka 1500

Nadstawka stołu , poprzeczka 1800

Rama stołu 4 E 1200 FIFO 120V

Rama stołu 4 E 1500 FIFO 120V

Rama stołu 4 E 1800 FIFO 120V

Zestaw kolumn stołowych 2 E HD ESD 230V

Zestaw kolumn stołowych 4 E HD ESD 230V

Wspornik stołu 8 520x100

Jednostka dostawy
1 zestaw

Wspornik nogi 8 160x60 790x90

Przedłużacz silnika HD, 1,2m, kolor czarny

Wspornik rolek 8 D80, białe aluminium zbliżone do RAL 9006