Schody/Systemy podestów

Nagroda „iF product design award”

Mi?dzynarodowa nagroda „iF product design award” potwierdza wybitn? jako?? wzornictwa nagrodzonego produktu. Optymalizacja produktu oraz odwaga ró?nicowania dzi?ki wzornictwu to – wed?ug odpowiedzialnego za przyznawanie nagrody jury – dwa aspekty, które b?d? mia?y du?e znaczenie tak?e w niedalekiej przysz?o?ci.

Nagroda „German Design Award”

Ten produkt otrzyma? nagrod? w dziedzinie wzornictwa„German Design Award”.
To wyró?nienie cieszy si? du?ym uznaniem ze wzgl?du na renom?, jak? ma przyznaj?ca je instytucja – Rat für Formgebung (Rada Wzornictwa).  Celem przyznawania nagrody „German Design Award” jest odkrycie niepowtarzalnych trendów w projektowaniu oraz wyró?nienie najbardziej warto?ciowych dzie? designu.

Z systemem TPS dostęp do wszystkich stref maszyny i praca na różnych wysokościach są tak łatwe, jak nigdy dotąd. Przejścia drabinowe, podesty serwisowe dla wyżej położonych segmentów maszyn oraz ciągłe platformy robocze są wykonywane w ramach jednego systemu.
„Szybciej, wyżej, mocniej“ - kierując się słynnym hasłem olimpijskim, firma item wprowadza technikę konstrukcji instalacji w nowy wymiar.
Szybciej: Dzięki technice połączeń item tworzone są stabilne schody i instalacje, niewymagające dodatkowych spawów czy skomplikowanych cięć kątowych. Inteligentne i wielofunkcyjne złącza sprostają każdemu wymaganiu, tak by różne przypadki nie wymagały zastosowania licznych modułów specjalistycznych. Wszystkie rozwiązania dają możliwość późniejszego rozbudowania.
Wyżej:Schody produkowane na wymiar zapewniają wygodny dostęp do wszystkich segmentów oraz oszczędność miejsca. Do wyboru są aż cztery kąty nachylenia: 30°, 38°, 45° i 60°. Bezpieczne podesty tworzą dodatkowe poziomy robocze.
Mocniej:Stabilne balustrady i liczne funkcje bezpieczeństwa sprawiają, że TPS jest partnerem godnym zaufania. Wytrzymała konstrukcja umożliwia rozmieszczanie słupków w odstępach nawet do 1200 mm oraz budowę podestów o powierzchni podstawowej do 36 m2. Dzięki rowkowi 8 możliwe jest montowanie rozszerzeń z całego zakresu systemu modułowego MB - np. w celu zabudowania platform roboczych ogrodzeniami ochronnych lub drzwiami.

Wybierz asortyment produktów

Materiały do pobrania

Formularz ofertowy (2 MB)