Schody

Nagroda „German Design Award”

Ten produkt otrzyma? nagrod? w dziedzinie wzornictwa„German Design Award”.
To wyró?nienie cieszy si? du?ym uznaniem ze wzgl?du na renom?, jak? ma przyznaj?ca je instytucja – Rat für Formgebung (Rada Wzornictwa).  Celem przyznawania nagrody „German Design Award” jest odkrycie niepowtarzalnych trendów w projektowaniu oraz wyró?nienie najbardziej warto?ciowych dzie? designu.

Nagroda „iF product design award”

Mi?dzynarodowa nagroda „iF product design award” potwierdza wybitn? jako?? wzornictwa nagrodzonego produktu. Optymalizacja produktu oraz odwaga ró?nicowania dzi?ki wzornictwu to – wed?ug odpowiedzialnego za przyznawanie nagrody jury – dwa aspekty, które b?d? mia?y du?e znaczenie tak?e w niedalekiej przysz?o?ci.

Schody ergonomiczne

  • najwygodniejsze w użyciu
  • nachylenie 38°

Schody standardowe

  • najlepsze wykorzystanie przestrzeni
  • nachylenie 45°

Schody do niewielkich przestrzeni

  • mała powierzchnia montażowa
  • nachylenie 60°

Schody obciążalne

  • niewielki wysiłek przy wchodzeniu
  • nachylenie 30°
Porównaj produkty

Zestaw montażowy do schodów BP 30°

Zestaw montażowy do schodów BP 38°

Zestaw montażowy schodów BP 45°

Zestaw montażowy do schodów BP 60°

Zestaw montażowy schodów PP 30°

Zestaw montażowy schodów PP 38°

Zestaw montażowy schodów PP 45°

Zestaw montażowy schodów PP 60°

Zestaw płytek do profili schodowych 8 160

Zestaw płytek do profili schodowych 8 240

Zestaw płytek do profili schodowych 8 320

Profil schodowy 8 160, kolor naturalny

Jednostka dostawy
przycięcie max. 6000 mm
Jednostka dostawy
1 szt. à 6000 mm

Profil schodowy 8 240, kolor naturalny

Jednostka dostawy
przycięcie max. 6000 mm
Jednostka dostawy
1 szt. à 6000 mm

Taśma antypoślizgowa sk, kolor czarny

Taśma antypoślizgowa z oznaczeniem ostrzegawczym sk

Profil 8 120x16 E, kolor naturalny

Jednostka dostawy
przycięcie max. 6000 mm
Jednostka dostawy
1 szt. à 6000 mm

Profil 8 120x40 lekki, kolor naturalny

Jednostka dostawy
przycięcie max. 6000 mm
Jednostka dostawy
1 szt. à 6000 mm

Materiały do pobrania

Formularz ofertowy (2 MB)