Rolka skrętna

Porównaj produkty

Rolka skrętna D65

Jednostka dostawy
1 sztuka

Rolka skrętna D65 antystatyczna

Rolka skrętna D65 z blokadą

Rolka skrętna D65 z blokadą antystatyczna

Rolka toczna D75 PA

Jednostka dostawy
1 sztuka

Rolka skrętna D75 PA antystatyczna

Rolka skrętna D75 PA z podwójną blokadą

Rolka skrętna D75 z podwójną blokadą antystatyczna

Rolka skrętna D75

Jednostka dostawy
1 sztuka

Rolka skrętna D75 antystatyczna

Rolka skrętna D75 z podwójną blokadą

Rolka skrętna D75 z podwójną blokadą antystatyczna

Rolka skrętna D80, nierdz.

Jednostka dostawy
1 sztuka

Rolka skrętna D80 antystatyczna, nierdz.

Rolka skrętna D80 z podwójną blokadą, nierdz.

Rolka skrętna D80 z podwójną blokadą antystatyczna, nierdz.

Rolka skrętna D100

Jednostka dostawy
1 sztuka

Rolka skrętna D100 antystatyczna

Rolka skrętna D100 z podwójną blokadą

Rolka skrętna D100 z podwójną blokadą antystatyczna

Rolka skrętna D100 120x40

Jednostka dostawy
1 sztuka

Rolka skrętna D100 120x40 antystatyczna

Rolka skrętna D100 z podwójną blokadą 120x40

Rolka skrętna D100 z podwójną blokadą 120x40 antystatyczna

Rolka skrętna D100 140x110

Jednostka dostawy
1 sztuka

Rolka skrętna D100 140x110 antystatyczna

Rolka skrętna D100 z podwójną blokadą 140x110

Rolka skrętna D100 z podwójną blokadą 140x110 antystatyczna

Rolka skrętna D125

Jednostka dostawy
1 sztuka

Rolka skrętna D125 antystatyczna

Rolka skrętna D125 z podwójną blokadą

Rolka skrętna D125 z podwójną blokadą antystatyczną

Rolka skrętna D125 120x40

Jednostka dostawy
1 sztuka

Rolka skrętna D125 120x40 antystatyczna

Rolka skrętna D125 z podwójną blokadą 120x40

Rolka skrętna D125 z podwójną blokadą 120x40 antystatyczna

Rolka skrętna D125 140x110

Jednostka dostawy
1 sztuka

Rolka skrętna D125 140x110 antystatyczna

Rolka skrętna D125 z podwójną blokadą 140x110

Rolka skrętna D125 z podwójną blokadą 140x110 antystatyczna

Rolka skrętna ciężka D125

Rolka skrętna ciężka D125 z podwójną blokadą

Rolka skrętna ciężka D125 N z podwójną blokadą

Rolka skrętna D160 140x110

Jednostka dostawy
1 sztuka

Rolka skrętna D160 140x110 antystatyczna

Rolka skrętna D160 z podwójną blokadą 140x110

Rolka skrętna D160 z podwójną blokadą 140x110 antystatyczna

Rolka skrętna D200 140x110

Jednostka dostawy
1 sztuka

Rolka skrętna D200 140x110 antystatyczna

Rolka skrętna D200 z podwójną blokadą 140x110

Rolka skrętna D200 z podwójną blokadą 140x110 antystatyczna