Przekładnie kątowe

Nagroda „iF product design award”

Mi?dzynarodowa nagroda „iF product design award” potwierdza wybitn? jako?? wzornictwa nagrodzonego produktu. Optymalizacja produktu oraz odwaga ró?nicowania dzi?ki wzornictwu to – wed?ug odpowiedzialnego za przyznawanie nagrody jury – dwa aspekty, które b?d? mia?y du?e znaczenie tak?e w niedalekiej przysz?o?ci.

  • przenoszenie sił, napęd i oś liniowa
  • do pasów zębatych, łańcuchów lub śrub kulowych
  • wprowadzony moment obrotowy przełożony o 90°
  • rozłożenie wprowadzonego momentu obrotowego przy dowolnym kierunku obrotów wałków wyjściowych
  • możliwość późniejszej przebudowy na inne rodzaje kinematyki
  • wysoka skuteczność, zazębienie bezluzowe i niewielkie zużycie mechaniczne
Porównaj produkty

Przekładnia kątowa WG 90°

Przekładnia kątowa WG 180°

Przekładnia kątowa WG 180° D

Przekładnia kątowa WG 360°

Przekładnia kątowa WG 360° D

Zestaw mocujący U40-WG

Jednostka dostawy
1 zestaw

Zestaw mocujący U80-WG

Jednostka dostawy
1 zestaw