Profile XMS

Profile XMS pochodzą z serii X. Nowoczesny kształt profili o wyraźnym konturze i zamkniętych powierzchniach bocznych gwarantuje najwyższą funkcjonalność oraz ponadczasowy design. Do tego dochodzą nowe rowki wewnętrzne profili ramowych XMS przeznaczone do zamocowania dodatkowej uszczelki drzwiowej. Ułatwiając w ten sposób budowę szczelnych konstrukcji, przy czym wymiary zewnętrzne pozostają niezmienione.
Kolejną innowacją profilu są zintegrowane kanały kablowe. Zamykane są one za pomocą elastycznie dopasowanych profili maskujących i zapewniają porządek i bezpieczeństwo przy prowadzeniu przewodów. Pionowe kolumny z profili X 8 120x120 K56 - XMS umożliwiają położenie przewodów o dużych średnicach lub zamocowanie zespołów przełączników jako panelu obsługi.
Zastosowanie elementów łączących 8 (preferowany: zestaw łączników automatycznych 8) razem z elementami dodatkowymi oraz płytkami mocującymi elementów jezdno-wsporczych XMS umożliwia wykonanie obciążalnych i indywidualnie skonfigurowanych podstaw do maszyn produkcyjnych.
Porównaj produkty

Profil X 8 40x16 lekki, kolor naturalny

Jednostka dostawy
przycięcie max. 3000 mm
Jednostka dostawy
1 szt. à 3 000 mm

Profil X 8 80x40 1N - XMS, kolor naturalny

Jednostka dostawy
przycięcie max. 6000 mm

Profil X 8 80x40 2N K15 - XMS, kolor naturalny

Jednostka dostawy
przycięcie max. 6000 mm

Profil X 8 80x40 2N lekki, kolor naturalny

Jednostka dostawy
przycięcie max. 6000 mm

Profil X 8 80x80 2N - XMS, kolor naturalny

Jednostka dostawy
przycięcie max. 6000 mm

Profil X 8 80x80 2N K15 - XMS, kolor naturalny

Jednostka dostawy
przycięcie max. 6000 mm

Profil X 8 80x80 4N90 - XMS, kolor naturalny

Jednostka dostawy
przycięcie max. 6000 mm

Profil X 8 120x120 K56 - XMS, kolor naturalny

Jednostka dostawy
przycięcie max. 6000 mm

Profil maskujący 15 K, kolor szary, zbliż. do RAL 7042

Profil maskujący 56 K, kolor szary, zbliż. do RAL 7042

Klamra przykręcana - XMS

Jednostka dostawy
1 zestaw

Zestaw montażowy XMS / Listwa zasilająca

Zaślepka X 8 40x16, kolor szary, zbliż. do RAL 7042

Zaślepka X 8 80x80 Al

Jednostka dostawy
1 zestaw

Zaślepka X 8 120x120-45° Al

Profil X 8 40 80x80 M45-45° - XMS, kolor naturalny

Jednostka dostawy
przycięcie max. 6000 mm

Profil X 8 80x80 M45-45° - XMS, kolor naturalny

Jednostka dostawy
przycięcie max. 6000 mm

Profil X 8 80x80 M45 - XMS, kolor naturalny

Jednostka dostawy
przycięcie max. 6000 mm

Profil X 8 80x80 4N90 M45-45° - XMS, kolor naturalny

Zestaw łącznika 8 80x80-180°- XMS

Zestaw łącznika 8 80x80-90° - XMS

Zestaw łącznika 8 40 80x80-90° - XMS

Zaślepka X 8 80x80-R40 Al

Jednostka dostawy
1 zestaw

Zaślepka X 8 40 80x80-R40 Al

Zaślepka X 8 80x80-45° Al

Jednostka dostawy
1 zestaw

Zaślepka X 8 40 80x80-45° Al