Profile maskujące okrągłe/płaskie

Nagroda „iF product design award”

Mi?dzynarodowa nagroda „iF product design award” potwierdza wybitn? jako?? wzornictwa nagrodzonego produktu. Optymalizacja produktu oraz odwaga ró?nicowania dzi?ki wzornictwu to – wed?ug odpowiedzialnego za przyznawanie nagrody jury – dwa aspekty, które b?d? mia?y du?e znaczenie tak?e w niedalekiej przysz?o?ci.

  • zaślepienie prostokątnych profili o zaokrąglonym konturze
  • rozwiązanie idealne do nóg stołowych oraz innych konstrukcji o wysokich wymaganiach estetycznych
  • zmniejsza ryzyko obrażeń spowodowanych wystającymi krawędziami
Porównaj produkty

Profil maskujący 8 R40 Al, kolor naturalny

Jednostka dostawy
przycięcie max. 3000 mm
Jednostka dostawy
1 szt. à 3 000 mm

Profil maskujący 8 WR40 Al, kolor naturalny

Jednostka dostawy
przycięcie max. 3000 mm
Jednostka dostawy
1 szt. à 3 000 mm

Zaślepka 8 R40, kolor czarny

Zaślepka 8 R40, kolor szary, zbliż. do RAL 7042

Profil maskujący 8 R80 Al, kolor naturalny

Jednostka dostawy
przycięcie max. 3000 mm
Jednostka dostawy
1 szt. à 3 000 mm

Zaślepka 8 R80, kolor czarny

Zaślepka 8 R80, kolor szary, zbliż. do RAL 7042

Profil maskujący 8 F40 Al, kolor naturalny

Jednostka dostawy
przycięcie max. 3000 mm
Jednostka dostawy
1 szt. à 3 000 mm

Zaślepka 8 F40, kolor czarny

Profil maskujący 8 F80 Al, kolor naturalny

Jednostka dostawy
przycięcie max. 3000 mm
Jednostka dostawy
1 szt. à 3 000 mm

Zaślepka 8 F80, kolor czarny

Klips 8 St, ocynk.

Jednostka dostawy
1 sztuka