Profile i akcesoria

Nagroda „iF product design award”

Mi?dzynarodowa nagroda „iF product design award” potwierdza wybitn? jako?? wzornictwa nagrodzonego produktu. Optymalizacja produktu oraz odwaga ró?nicowania dzi?ki wzornictwu to – wed?ug odpowiedzialnego za przyznawanie nagrody jury – dwa aspekty, które b?d? mia?y du?e znaczenie tak?e w niedalekiej przysz?o?ci.

Gruba stal do zadań specjalnych

  • bardzo wytrzymała stal odporna na działanie agresywnych substancji
  • łączniki i akcesoria wykonane ze stali antykorozyjnej
Porównaj produkty

Profil St 8 40x40, nierdz.

Jednostka dostawy
przycięcie max. 6000 mm
Jednostka dostawy
1 szt. à 6000 mm

Zaślepka do profilu St 8 40x40, kolor czarny