Profile i akcesoria

Nagroda „iF product design award”

Mi?dzynarodowa nagroda „iF product design award” potwierdza wybitn? jako?? wzornictwa nagrodzonego produktu. Optymalizacja produktu oraz odwaga ró?nicowania dzi?ki wzornictwu to – wed?ug odpowiedzialnego za przyznawanie nagrody jury – dwa aspekty, które b?d? mia?y du?e znaczenie tak?e w niedalekiej przysz?o?ci.

Nagroda „German Design Award”

Ten produkt otrzyma? nagrod? w dziedzinie wzornictwa„German Design Award”.
To wyró?nienie cieszy si? du?ym uznaniem ze wzgl?du na renom?, jak? ma przyznaj?ca je instytucja – Rat für Formgebung (Rada Wzornictwa).  Celem przyznawania nagrody „German Design Award” jest odkrycie niepowtarzalnych trendów w projektowaniu oraz wyró?nienie najbardziej warto?ciowych dzie? designu.

Okrągła sprawa
Rury i profile typoszeregu D30 mają coś wspólnego: średnica podstawowa 30 mm gwarantuje zwiększoną sztywność rozwiązań. Jednocześnie odpowiada ona siatce rozmiarowej typoszeregu profili item 6, co daje nieograniczone możliwości kombinacji.Uniwersalne i elastyczne: rura D30 i profil rurowy D30 dla struktury podstawowej konstrukcji. Konieczne jest tylko przycięcie do odpowiedniej długości i połączenie elementami łącznikowymi.
Zaletą profilu rurowego D30: pewna orientacja w 4 kierunkach. Czyni to połączenie rurowe jeszcze prostszym i szybszym.
Profile 6 D30 oferują Ci jeszcze więcej: cztery wpusty profilowe 6 dla uniwersalnych zastosowań elementów mocujących typoszeregu 6. Istnieje możliwość nieograniczonej kombinacji tych profilów z rurami i rurami profilowymi D30
Porównaj produkty

Rura D30, kolor naturalny

Jednostka dostawy
przycięcie max. 6000 mm
Jednostka dostawy
1 szt. à 6000 mm
Jednostka dostawy
1 szt. à 3 000 mm
Jednostka dostawy
1 szt. à 4 000 mm

Profil rurowy D30, kolor naturalny

Jednostka dostawy
przycięcie max. 6000 mm
Jednostka dostawy
1 szt. à 6000 mm
Jednostka dostawy
1 szt. à 3 000 mm
Jednostka dostawy
1 szt. à 4 000 mm

Profil rurowy D30, kolor czerwony, zbliżony do RAL 3020

Profil rurowy D30, kolor żółty, zbliżony do RAL 1021

Profil rurowy D30, kolor zielony, zbliżony do RAL 6024

Profil rurowy D30, kolor niebieski, zbliżony do RAL 5017

Profil rurowy D30, kolor szary, zbliż. do RAL 7042

Jednostka dostawy
przycięcie max. 6000 mm

Profil rurowy D30, kolor biały, zbliżony do RAL 9016

Profil rurowy D30 ESD, kolor czarny, zbliż. do RAL 9005

Profil rurowy D30 ciężki, kolor naturalny

Jednostka dostawy
przycięcie max. 6000 mm
Jednostka dostawy
1 szt. à 3 000 mm

Zabezp. przeciwrotacyjne 6 D30, kolor szary, zbliż. do RAL 7042

Zabezp. przeciwrotacyjne 6 D30-45°, kolor szary, zbliż. do RAL 7042

Rura profilu D40/D30, kolor naturalny

Jednostka dostawy
przycięcie max. 6000 mm
Jednostka dostawy
1 szt. à 6000 mm

Profil rurowy 8 D30, kolor naturalny

Jednostka dostawy
przycięcie max. 6000 mm
Jednostka dostawy
1 szt. à 6000 mm
Jednostka dostawy
1 szt. à 3 000 mm

Profil rurowy podwójny D30-60, kolor naturalny

Jednostka dostawy
przycięcie max. 6000 mm

Zaślepka na rurę D30, kolor szary, zbliż. do RAL 7042

Zaślepka na rurę D30 ESD, kolor czarny, zbliż. do RAL 9005

Profil maskujący do profili rurowych D30, kolor szary, zbliż. do RAL 7042

Zaślepka do profilu rurowego 8 D30, kolor szary, zbliż. do RAL 7042

Zaślepka do profili rurowych D30 ciężka, kolor szary, zbliż. do RAL 7042

Zaślepka do profili rurowych D30 ciężka ESD, kolor czarny, zbliż. do RAL 9005

Profil rurowy D30-45° ciężki, kolor naturalny

Jednostka dostawy
przycięcie max. 6000 mm

Zaślepka na profil rurowy D40/D30, kolor szary, zbliż. do RAL 7042

Zaślepka na profil rurowy D40/D30 ESD, kolor czarny, zbliż. do RAL 9005

Profil 6 D30, kolor naturalny

Jednostka dostawy
przycięcie max. 6000 mm
Jednostka dostawy
1 szt. à 6000 mm

Profil 6 D30 1NO, kolor naturalny

Jednostka dostawy
przycięcie max. 6000 mm
Jednostka dostawy
1 szt. à 6000 mm

Profil 6 D30 2NO90, kolor naturalny

Jednostka dostawy
przycięcie max. 6000 mm
Jednostka dostawy
1 szt. à 6000 mm

Profil 6 D30 2NO180, kolor naturalny

Jednostka dostawy
przycięcie max. 6000 mm
Jednostka dostawy
1 szt. à 6000 mm

Profil 6 D30 3NO, kolor naturalny

Jednostka dostawy
przycięcie max. 6000 mm
Jednostka dostawy
1 szt. à 6000 mm

Profil 6 D30 4NO, kolor naturalny

Jednostka dostawy
przycięcie max. 6000 mm
Jednostka dostawy
1 szt. à 6000 mm

Zaślepka 6 D30, kolor szary, zbliż. do RAL 7042

Zaślepka 6 D30 ESD, kolor czarny, zbliż. do RAL 9005

Rura KH D30x11,6, kolor antracytowy

Jednostka dostawy
przycięcie max. 6000 mm
Jednostka dostawy
1 szt. à 6000 mm

Zaślepka na rurę KH D30, kolor czarny, zbliż. do RAL 9005

Rura D30x1,5 CFRP, kolor antracytowy

Jednostka dostawy
przycięcie max. 6000 mm
Jednostka dostawy
1 szt. à 6000 mm

Rura D30x1,8 PVC, kolor szary, zbliż. do RAL 7042

Jednostka dostawy
przycięcie max. 6000 mm

Rura ochronna D30x13, kolor szary, zbliż. do RAL 7042

Profil ochronny D30 R28-90°, kolor szary, zbliż. do RAL 7042

Profil ochronny D30 R28-90°, ESD, kolor czarny, zbliż. do RAL 9005

Klips zamykający rury ochronnej D30, kolor szary, zbliż. do RAL 7042

Profil ostrzegawczo-ochronny D30 R28-90°, kolor żółty zbliż. do RAL 1023

Profil wspornikowy D30, kolor naturalny

Jednostka dostawy
przycięcie max. 3000 mm
Jednostka dostawy
1 szt. à 3 000 mm

Zestaw zaślepek do profilu wspornikowego D30, kolor szary, zbliż. do RAL 7042

Pokrywa rury D30, kolor szary, zbliż. do RAL 7042

Pokrywa rury D30 ESD, kolor czarny, zbliż. do RAL 9005

Materiały do pobrania

Dokumentacja techniczna (656 KB)
Dokumentacja techniczna (376 KB)