Poręcz

Nagroda „German Design Award”

Ten produkt otrzyma? nagrod? w dziedzinie wzornictwa„German Design Award”.
To wyró?nienie cieszy si? du?ym uznaniem ze wzgl?du na renom?, jak? ma przyznaj?ca je instytucja – Rat für Formgebung (Rada Wzornictwa).  Celem przyznawania nagrody „German Design Award” jest odkrycie niepowtarzalnych trendów w projektowaniu oraz wyró?nienie najbardziej warto?ciowych dzie? designu.

Nagroda „iF product design award”

Mi?dzynarodowa nagroda „iF product design award” potwierdza wybitn? jako?? wzornictwa nagrodzonego produktu. Optymalizacja produktu oraz odwaga ró?nicowania dzi?ki wzornictwu to – wed?ug odpowiedzialnego za przyznawanie nagrody jury – dwa aspekty, które b?d? mia?y du?e znaczenie tak?e w niedalekiej przysz?o?ci.

Pięć łączników do wszystkich sytuacji
Budowa balustrady schodów może być prawdziwym wyzwaniem dla fachowca. Należy przy niej uwzględnić nie tylko różne kąty. Także styk schodów z podestem wpływa na ukształtowanie balustrady.
Z tego względu systemy balustrad składają się często z wielu różnych łączników. Ale nie TPS. Pięć łączników wystarczy, by sprostać dosłownie wszystkim zadaniom. Łączą one słupki ze schodami lub podestem, tworzą zakończenie poręczy i zapewniają pewne zamocowanie listwy zabezpieczającej na wysokości kolan. Dla konstruktorów oznacza to znaczne ułatwienie. Zamiast każdorazowo szukać konkretnego elementu pasującego do danego zakresu zadań, mogą oni projektować balustrady TPS stale wg tych samych i jasnych zasad. Jeśli konieczne stanie się późniejsze wprowadzenie zmian w konstrukcji, możliwe będzie ponowne użycie istniejących elementów. Potrzeba też znacznie mniej części.
Balustrady z TPS są okrągłe, czyste i bezpieczne. Słupki i poręcze składają się z profili 8 D40 z jednym lub z dwoma rowkami, które można zaślepić w czysty sposób. W ten sposób użytkownik otrzymuje zamknięte, okrągłe powierzchnie; kurz nie ma na nich żadnych szans, a ryzyko zranienia zostaje zredukowane do minimum. Jako listwy zabezpieczające na wysokości kolan stosuje się węższe profile 6 D30 4N.
TPS jest odpowiednie do montażu obowiązkowych zabezpieczeń, jak listwy na wysokości kolan i stóp. Zapewnia to spełnienie z dużym zapasem przepisów ISO i branżowych stowarzyszeń ubezpieczeniowych. Listwy ochronne z profili 8 120x16 E są aż o 20 mm wyższe niż wymaga tego DIN EN ISO 14122.
Porównaj produkty

Stopa poręczy

Jednostka dostawy
1 zestaw

Łącznik poręczy

Jednostka dostawy
1 zestaw

Łącznik kątowy poręczy

Jednostka dostawy
1 zestaw

Zaślepka 8 120x16, kolor szary, zbliż. do RAL 7042

Profil 8 120x16 E, kolor naturalny

Jednostka dostawy
przycięcie max. 6000 mm
Jednostka dostawy
1 szt. à 6000 mm

Przegub poręczy

Jednostka dostawy
1 sztuka

Zaślepka poręczy

Jednostka dostawy
1 zestaw

Łącznik kątowy listwy kolanowej

Profil 8 D40 2NO180, kolor naturalny

Jednostka dostawy
przycięcie max. 6000 mm
Jednostka dostawy
1 szt. à 6000 mm

Klucz płaski-oczkowy SW13

Jednostka dostawy
1 sztuka

Materiały do pobrania

Formularz ofertowy (2 MB)