Podesty

Nagroda „German Design Award”

Ten produkt otrzyma? nagrod? w dziedzinie wzornictwa„German Design Award”.
To wyró?nienie cieszy si? du?ym uznaniem ze wzgl?du na renom?, jak? ma przyznaj?ca je instytucja – Rat für Formgebung (Rada Wzornictwa).  Celem przyznawania nagrody „German Design Award” jest odkrycie niepowtarzalnych trendów w projektowaniu oraz wyró?nienie najbardziej warto?ciowych dzie? designu.

Nagroda „iF product design award”

Mi?dzynarodowa nagroda „iF product design award” potwierdza wybitn? jako?? wzornictwa nagrodzonego produktu. Optymalizacja produktu oraz odwaga ró?nicowania dzi?ki wzornictwu to – wed?ug odpowiedzialnego za przyznawanie nagrody jury – dwa aspekty, które b?d? mia?y du?e znaczenie tak?e w niedalekiej przysz?o?ci.

Na najwyższym poziomie
Podesty stanowią podwyższone stanowisko pracy lub spocznik pomiędzy dwoma odcinkami schodów. TPS sprawia, że konstrukcja jest bardzo prosta, ponieważ wszystkie zakresy zastosowania można zrealizować z wykorzystaniem tych samych elementów i zasad.
Możliwe jest to dzięki profilom stopni 8 i specjalnie opracowanemu profilowi obudowy 8 120x40.
W nim montowane są w dowolnej kolejności oba profile schodowe o szerokości 160 lub 240 mm. Profil obudowy zapewnia niezbędną stabilność konstrukcji. Stopnie położone są w obudowie o specjalnym kształcie i należy je przykręcić do profilu. Taśma podpanelowa zapobiega bezpośredniemu stykaniu się profili aluminiowych. Pozwala to uniknąć
emisji hałasów w spokojnym otoczeniu roboczych.
Żłobkowane profile schodowe o długości do 6000 mm mogą służyć zarówno jako stopnie schodów jak i długie panele budujące kładkę. Z kilku położonych równolegle profili schodowych tworzone są przestrzenne platformy robocze o powierzchni nawet do 36 m2.
Albo też można łączyć profilami ramowymi długie profile schodów po stronie czołowej do uzyskania podwyższonej platformy roboczej o dowolnej długości.
Z TPS można budować podesty, zaczynając od głębokości 240 mm, w krokach po 80 mm, do maksymalnej głębokości
6080 mm. Zgodnie z DIN EN ISO14122 firma item rekomenduje minimalną szerokość przechodnią 600 mm.
Porównaj produkty

Profil obudowy 8 120x40 lekki, kolor naturalny

Jednostka dostawy
przycięcie max. 6000 mm

Kątownik 8 40x40x40 St

Jednostka dostawy
1 zestaw

Profil dystansujący schodowy 24x8

Jednostka dostawy
1 szt. à 3 000 mm
Jednostka dostawy
przycięcie max. 3000 mm

Klamra podestu

Jednostka dostawy
1 zestaw

Taśma podpanelowa 15x0,15 sk

Jednostka dostawy
1 rolka à 33 m
Jednostka dostawy
przyciêcie max. 33 m

Materiały do pobrania

Formularz ofertowy (2 MB)