Oświetlenie

Nagroda „Red Dot Design Award”

Wyró?nienie nagrod? „Red Dot Design Award” o mi?dzynarodowym presti?u potwierdza wyj?tkowe wzornictwo produktu. Jako?? formalna, funkcjonalno?? oraz stopie? innowacji– to niektóre z kryteriów, które decyduj? o wysokiej jako?ci projektu tego produktu.

Nagroda „iF product design award”

Mi?dzynarodowa nagroda „iF product design award” potwierdza wybitn? jako?? wzornictwa nagrodzonego produktu. Optymalizacja produktu oraz odwaga ró?nicowania dzi?ki wzornictwu to – wed?ug odpowiedzialnego za przyznawanie nagrody jury – dwa aspekty, które b?d? mia?y du?e znaczenie tak?e w niedalekiej przysz?o?ci.

Prawidłowe oświetlenie dla każdego miejsca pracy: item oferuje dopasowane rozwiązania, od lup podświetlanych aż po duże lampy 55W.  Niezależnie od tego, czy potrzebują Państwo dokładnego oświetlenia punktowego w postaci reflektora 35W do stołu roboczego, czy też kompaktowej lampy maszynowej LED do pomieszczenia roboczego, my mamy odpowiednie rozwiązanie!
Porównaj produkty

Lampa 55W, 230V

Jednostka dostawy
1 sztuka

Lampa 55W, 120V

Jednostka dostawy
1 sztuka

Świetlówka kompaktowa 55W

Jednostka dostawy
1 sztuka

Przewód podłączeniowy do sieci, kolor czarny

Wtyczka zaciskowa zewn., kolor czarny

Sprzęg bezpośredni gniazdek, kolor czarny

Przedłużacz wtyczka zewn.-wewn., kolor czarny

Wtyczka zaciskowa wewn., kolor czarny

Szybka ochronna poliwęglan

Jednostka dostawy
1 zestaw

Lampa 36W, 230V

Jednostka dostawy
1 zestaw

Świetlówka kompaktowa 36W

Jednostka dostawy
1 sztuka

Lupa podświetlana LED

Jednostka dostawy
1 sztuka

Lupa podświetlana D150 LED

Jednostka dostawy
1 sztuka

Lampa maszynowa LED 6W 40x40x240

Lampa maszynowa LED 12W 40x40x415

Lampa maszynowa LED 18W 40x40x590

Lampa maszynowa LED 24W 40x40x765

Lampa maszynowa LED 30W 40x40x940

Lampa maszynowa LED 5W 25x20x120

Przewód przyłączeniowy lampy maszynowej LED

Lampa LED 15W 80x32x300

Jednostka dostawy
1 zestaw

Lampa LED 30W 80x32x550

Jednostka dostawy
1 zestaw

Przewód przyłączeniowy lampy LED

Transformator elektroniczny 105W

Transformator elektroniczny LED 30W 24V

Transformator elektroniczny LED 75W 24V

Przewód przedłużający, lampa LED

Rozdzielacz LED, podwójny

Jednostka dostawy
1 sztuka

Rozdzielacz LED, sześciokrotny

Bezprzewodowy regulator oświetlenia LED, nadajnik

Bezprzewodowy regulator oświetlenia LED, odbiornik

Reflektor 35W, żarówka halogenowa

Reflektor 35W, blok rozdzielający potrójny

Zestaw oświetleniowy LED 30W

Reflektor 6W LED 10°

Jednostka dostawy
1 zestaw

Reflektor 6W LED 35°

Jednostka dostawy
1 zestaw

Reflektor 6W LED 10° z wysięgnikiem

Reflektor 6W LED 35° z wysięgnikiem

Lupa podświetlana D160 LED

Jednostka dostawy
1 sztuka