Obróbka wałków

Prostopadłe i niewymagające ogradowania cięcie wszystkich wałków i wałków wieloklinowych oraz szyn prowadzących prowadnic z łożyskami liniowymi kulkowymi.
Wszystkie usługi (cięcie, otwory, gwinty) mogą być ujęte w ofercie tylko z produktem głównym.

Wybierz asortyment produktów