Nowości 2022/I (Wiosna)

Specjalista od lekkich ładunków: Nowa wkładka do rolek hamujących D32-50 reguluje prędkość ładunków o wadze od 200 do 3500 g przesuwających się po listwie rolkowej 6 40x40 E D30.
Specjalista od ciężkich ładunków: Zestaw rolek hamujących D93-130 M8 zapewnia jednostajne przemieszczanie się ciężkich modułów konstrukcyjnych, pojemników i ładunków o wadze do 200 kg.
Porównaj produkty

Przegub osiowy M6, zestaw

Jednostka dostawy
1 zestaw

Wkładka do rolek hamujących D32-50

Zestaw rolek hamujących D93-130 M8

Jednostka zwalniająca D30, rygiel 70/45 T1

Adapter gwintowany M6 LH/RH T1

Adapter gwintowany M6 LH/RH T2

Pręt gwintowany M6-1000

Jednostka dostawy
1 szt. à 1000 mm

Rolka D60/D6-25 ESD

Jednostka dostawy
1 sztuka

Zestaw rolki 8 D60/D6-25 ESD

Przegub kątowy M6, zestaw

Jednostka dostawy
1 zestaw