Jednostki liniowe KLE

Nagroda „Red Dot Design Award”

Wyró?nienie nagrod? „Red Dot Design Award” o mi?dzynarodowym presti?u potwierdza wyj?tkowe wzornictwo produktu. Jako?? formalna, funkcjonalno?? oraz stopie? innowacji– to niektóre z kryteriów, które decyduj? o wysokiej jako?ci projektu tego produktu.

Nagroda „iF product design award”

Mi?dzynarodowa nagroda „iF product design award” potwierdza wybitn? jako?? wzornictwa nagrodzonego produktu. Optymalizacja produktu oraz odwaga ró?nicowania dzi?ki wzornictwu to – wed?ug odpowiedzialnego za przyznawanie nagrody jury – dwa aspekty, które b?d? mia?y du?e znaczenie tak?e w niedalekiej przysz?o?ci.

Duża wydajność na małej przestrzeni

  • precyzyjna jednostka liniowa o kompaktowych wymiarach - całkowicie zmontowana
  • bezpieczna i zabezpieczona przed brudem dzięki zakryciu elementów funkcyjnych
  • długa żywotność i napęd pasa zębatego niewymagający skomplikowanej konserwacji
  • przyłączenie dowolnego silnika poprzez elastyczny zestaw napędowy
Porównaj produkty

Jednostka liniowa KLE 6 60x60 LR

Jednostka liniowa KLE 8 80x80 LR

Płyta wózka KLE 6 60x60

Jednostka dostawy
1 zestaw

Płyta wózka KLE 8 80x80

Jednostka dostawy
1 zestaw

Zestaw napędowy KLE 6 60x60

Zestaw napędowy KLE 8 80x80

Zestaw synchroniczny KLE 6 60x60

Rura D20x3 St, ocynk.

Jednostka dostawy
przycięcie max. 6000 mm
Jednostka dostawy
1 szt. à 6000 mm

Zestaw synchroniczny KLE 8 80x80

Rura D25x3 St, ocynk.

Jednostka dostawy
przycięcie max. 6000 mm
Jednostka dostawy
1 szt. à 6000 mm

Zestaw zaślepek do wałka synchronicznego KLE 6 60x60

Zestaw zaślepek do wałka synchronicznego KLE 8 80x80

Wyłącznik krańcowy KLE 6 60x60 – 1NO

Wyłącznik krańcowy KLE 6 60x60 – 1NC

Wyłącznik krańcowy KLE 8 80x80 – 1NO

Wyłącznik krańcowy KLE 8 80x80 – 1NC

Materiały do pobrania

Formularz ofertowy (570 KB)
Wskazówki montażu (2 MB)