Drzwi XMS

Nagroda „German Design Award”

Ten produkt otrzyma? nagrod? w dziedzinie wzornictwa„German Design Award”.
To wyró?nienie cieszy si? du?ym uznaniem ze wzgl?du na renom?, jak? ma przyznaj?ca je instytucja – Rat für Formgebung (Rada Wzornictwa).  Celem przyznawania nagrody „German Design Award” jest odkrycie niepowtarzalnych trendów w projektowaniu oraz wyró?nienie najbardziej warto?ciowych dzie? designu.

System XMS oferuje do drzwi specjalne profile drzwiowe. Przewidziane one zostały do mocowania zamkniętych elementów powierzchniowych o grubości 4-5 mm. Profile uszczelniające zapewniają szczelność na kurz oraz eliminują dźwięki stukania drzwi. W ten sposób powstają drzwi szczelne na całym obwodzie.
Dokładnie zamykające się drzwi z serii XMS mogą mieć dowolną wysokość i rozmiar. Zestaw mocujący XMS umożliwia takie ustawienie drzwi, które zapobiega odkształcaniu się pod wpływem ciężaru własnego.
Wytrzymałe zaślepki do profili drzwiowych X 8 40x40 -  XMS można montować spójnie ze wspornikami poprzecznymi, dzięki czemu powstają zamknięte powierzchnie o możliwie niewielkiej szczelinie drzwiowej.
Porównaj produkty

Profil drzwiowy X 8 40x40 - XMS, kolor naturalny

Jednostka dostawy
przycięcie max. 6000 mm

Profil drzwiowy X 8 40x40-180° - XMS, kolor naturalny

Profil drzwiowy X 8 80x40-180° - XMS, kolor naturalny

Zestaw zaślepek do profili drzwiowych X 8 40x40 - XMS

Zestaw mocujący do profili drzwiowych X 8 - XMS

Profil uszczelniający drzwi 8 - XMS, kolor szary, zbliż. do RAL 7042

Profil uszczelniający drzwi T1 - XMS, kolor szary, zbliż. do RAL 7042

Profil uszczelniający drzwi T2 - XMS, kolor szary, zbliż. do RAL 7042

Profil uszczelniający 4-5mm - XMS, kolor szary

Jednostka dostawy
przycięcie max. 20 m

Zamek drzwiowy X 8 Zn

Jednostka dostawy
1 zestaw

Czujnik bezpieczeństwa 8, 24V DC

Kabel przyłączeniowy czujnika bezpieczeństwa 8, 24V DC

Blokada drzwi uchylnych 8, zestaw

Profil uszczelkowo-adapterowy drzwi X 8 – XMS, kolor naturalny

Zawias X 8 Al FP4

Jednostka dostawy
1 zestaw