Dostarczanie materiału

Zdrowe plecy to podstawa: firma item otrzymuje znak jako?ci AGR jako pierwszy i jedyny dostawca przemys?owych stanowisk pracy! Nasz system stanowisk pracy posiada tym samym certyfikat zgodno?ci z najsurowszymi wymaganiami komisji „Aktion Gesunder Rücken e.V” (Akcja Zdrowe Plecy). Jest to nie tylko dodatkowa zaleta dla u?ytkownika, lecz tak?e wyraz d?ugoterminowej dba?o?ci o zdrowie pracowników, którzy s? najwi?kszym dobrem ka?dego przedsi?biorstwa.
Zoptymalizuj zasięg stanowiska pracy z najwyższą elastycznością!
Ergonomiczny dostęp do małych elementów, uchwytów lub narzędzi dzięki wychylnym ramionom: item oferuje 3 różne ramiona wychylne jako wyposażenie dodatkowe stołów roboczych.
Porównaj produkty

Ramię przegubowe 8 370 lekkie

Ramię przegubowe 8 80 370 ciężkie

Podwójne ramię przegubowe 8 695

Podwójne ramię przegubowe 8 695 ciężkie

Podwójne ramię przegubowe 8 80 695 ciężkie

Regulacja wysokości dla ramienia przegubowego 8 150

Regulacja wysokości dla ramienia przegubowego 8 240

Regulacja wysokości dla ramienia przegubowego 8 290

Tabletowe ramię przegubowe 8 80-370

Podwójne tabletowe ramię przegubowe 8 80-695

Tablet 1200 ESD W

Jednostka dostawy
1 zestaw

Tablet 1500 ESD W

Jednostka dostawy
1 zestaw

Tablet 1800 ESD W

Jednostka dostawy
1 zestaw

Tablet 1x180° 1200 ESD W

Jednostka dostawy
1 zestaw

Tablet 1x180° 1500 ESD W

Jednostka dostawy
1 zestaw

Tablet 1x180° 1800 ESD W

Jednostka dostawy
1 zestaw

Tablet 2x180° 1200 ESD W

Jednostka dostawy
1 zestaw

Tablet 2x180° 1500 ESD W

Jednostka dostawy
1 zestaw

Tablet 2x180° 1800 ESD W

Jednostka dostawy
1 zestaw

Pojemnikowe ramię przegubowe 8 80-370

Podwójne pojemnikowe ramię przegubowe 8 80-695

Profil ramowy 8 40x20, kolor naturalny

Jednostka dostawy
przycięcie max. 6000 mm
Jednostka dostawy
1 szt. à 6000 mm

Profil ramowy-łącznik narożny, zestaw 8 40x20

Uszczelka okrągła D6, kolor szary

Jednostka dostawy
przycięcie max. 20 m
Jednostka dostawy
1 rolka à 20 m

Tablet 4x3 ESD

Jednostka dostawy
1 zestaw

Tablet 6x4 ESD

Jednostka dostawy
1 zestaw

Tablet 8x6 ESD

Jednostka dostawy
1 zestaw

Profil wspornikowy 8 80x40, kolor naturalny

Jednostka dostawy
przycięcie max. 6000 mm

Zestaw do mocowania profilu wspornikowego 8 80x40

Mocowanie do skrzynek 8, kolor czarny

Pojemnik chwytakowy 80x40, kolor czarny

Pojemnik chwytakowy 80x40 ESD, kolor czarny

Pojemnik chwytakowy 120x40, kolor czarny

Pojemnik chwytakowy 120x40 ESD, kolor czarny

Pojemnik chwytakowy 160x80, kolor czarny

Pojemnik chwytakowy 160x80 ESD, kolor czarny

Pokrywa do pojemnika chwytakowego 80, kolor czarny

Pokrywa do pojemnika chwytakowego 80 ESD, kolor czarny

Pokrywa do pojemnika chwytakowego 120, kolor czarny

Pokrywa do pojemnika chwytakowego 120 ESD, kolor czarny

Pokrywa do pojemnika chwytakowego 160, kolor czarny

Pokrywa do pojemnika chwytakowego 160 ESD, kolor czarny

Etykiety do pojemnika chwytakowego, kolor biały

Zestaw mocujący do pojemnika chwytakowego 40

Zestaw mocujący do pojemnika chwytakowego 80

Pojemnik chwytakowy 8 110x105

Pojemnik chwytakowy 8 210x105

Pojemnik chwytakowy 8 105x130, kolor czerwony, zbliżony do RAL 3020

Pojemnik chwytakowy 8 105x130, kolor żółty zbliż. do RAL 1023

Pojemnik chwytakowy 8 105x130, kolor zielony, zbliżony do RAL 6024

Pojemnik chwytakowy 8 105x130, kolor niebieski, zbliżony do RAL 5017

Profil ramowy 8 60x40, kolor naturalny

Jednostka dostawy
przycięcie max. 6000 mm
Jednostka dostawy
1 szt. à 6000 mm

Profil ramowy-łącznik narożny, zestaw 8 60x40

Profil ramowy 8 60x40 180°, kolor naturalny

Jednostka dostawy
przycięcie max. 6000 mm

Profil ramowy-łącznik narożny, zestaw 8 60x40 180°

Profil ramowy-łącznik narożny, zestaw 8 40x20 180°

Profil dostawczy 8 180x50, kolor naturalny

Jednostka dostawy
przycięcie max. 6000 mm

Profil dostawczy 8 180x50 ESD, kolor naturalny

Jednostka dostawy
przycięcie max. 6000 mm

Profil dostawczy 8 180x50, zestaw montażowy, białe aluminium zbliżone do RAL 9006

Profil odbojnikowy 8 50x10, kolor naturalny

Jednostka dostawy
przycięcie max. 6000 mm

Profil odbojnikowy 8 50x10 ESD, kolor naturalny

Jednostka dostawy
przycięcie max. 6000 mm

Profil odbojnikowy 8 50x10, zestaw montażowy, kolor szary, zbliż. do RAL 7042

Profil odbojnikowy 8 50x10, zestaw montażowy ESD, kolor czarny, zbliż. do RAL 9005

Pojemnik chwytakowy 8 105x130, kolor szary, zbliż. do RAL 7042

Pojemnik chwytakowy 8 105x130 ESD, kolor czarny, zbliż. do RAL 9005

Podkładka odbojnikowa D11x5 sk

Profil uchwytowy 8 140x50, kolor naturalny

Jednostka dostawy
przycięcie max. 6000 mm

Profil uchwytowy 8 140x50 ESD, kolor naturalny

Jednostka dostawy
przycięcie max. 6000 mm

Profil uchwytowy 8 140x50 podziałka, kolor szary, zbliż. do RAL 7042

Profil uchwytowy 8 140x50 podziałka ESD, kolor czarny, zbliż. do RAL 9005

Profil uchwytowy 8 140x50, zestaw montażowy, kolor szary, zbliż. do RAL 7042

Profil uchwytowy 8 140x50, zestaw montażowy ESD, kolor czarny

Folia ochronna 8 24 89 mm, przezr.

Jednostka dostawy
1 szt. à 89 mm

Folia ochronna 8 24, przezr.

Jednostka dostawy
1 szt. à 1400 mm

Profil odgradzający i prowadzący 32x12, kolor naturalny

Zestaw przyłączeniowy profila odgradzającego i prowadzącego 32x12

Zestaw przyłączeniowy profila 32x12 odgradzającego i prowadzącego 1x180°

Zestaw przyłączeniowy profila 32x12 odgradzającego i prowadzącego 2x180°

Podziałka 600

Jednostka dostawy
1 zestaw

Podziałka 600 1x180°

Jednostka dostawy
1 zestaw

Podziałka 600 2x180°

Jednostka dostawy
1 zestaw

Profil mocujący do etykiet 8 32 E, szary/przezroczysty

Podwójne ramię przegubowe 8 695 regulacja wysokości 8 240

Podwójne ramię przegubowe 8 695 ciężkie regulacja wysokości8 290

Podwójne ramię przegubowe 8 80-695 ciężkie regulacja wysokości 8 240

Półka St 6x4, nierdz. ESD

Jednostka dostawy
1 zestaw

Półka St 8x6, nierdz. ESD

Jednostka dostawy
1 zestaw

Profil płytowy- podwójne ramię przegubowe 8 695

Profil płytowy-ramię przegubowe 8 370 lekkie

Ramię przegubowe 8 370 regulacja wysokości 8 150

Ramię przegubowe 8 80-370 ciężkie regulacja wysokości 8 240

Zestaw mocujący szyny nośnej 8 Odbojnik

Zestaw mocujący szyny nośnej 8